9.2.2015-VSMs.r.o.Liptovský-Mikuláš-Dodatok-č.-1-k-nájomnej-zmluve-194-2015