8.9.2015-Z-Pamiatkový-úrad-SR-Bartislava-Zmluva-o-dielo-o-vykonaní-reštaurátorských-prác-995-2015