8.1.2015-Z-Pavol-Jaňák-Ružomberok-Zmluva-o-prenájme-nebytových-priestorov-191-2015