3.6.2015-VSMs.r.o.Liptovský-Mikuláš-Nájomná-zmluva-203-2015