3.3.2015-Z-Pavol-Jaňák-Ružomberok-Zmluva-o-prenájme-nebytových-priestorov-197-2015