29.9.2015-Z-Slovenské-inžiniersko-priemyslové-stavby-spol.-s-r.o.-Liptovský-Hrádok-Zmluva-o-dielo-1010-2015