27.5.2015-Z-Vae-Victis-Lietavská-Lúčka-Dohoda-o-spolupráci-pri-suporiadaní-podujatia-931-2015Dodatok-č.1-k-Dohode-o-poslupráci-942-2015