26.8.2015-Z-DD21-s.r.o.-Prešov-Kúpna-zmluva-988-2015