2.7.2015-VSMs.r.o.Liptovský-Mikuláš-Dodatok-č.-1-k-nájomnej-zmluve-206-2015