2.6.2015-Z-Žilinský-samosprávny-kraj-Zmluva-o-poskytnutí-dotácie-ŽSK-zo-štátneho-rozpočtu-MK-SR-D-49-2015