17.6.2015-Z-Arcade-groups.r.o.Ružomberok-Zmluva-o-nájme-nebytových-priestorov-204-2015