16.3.2015-VSMs.r.o.Liptovský-Mikuláš-Dodatok-č.-2-k-nájomnej-zmluve-199-2015