31.7.2014-Z-Obec-Liptovský-Trnovec-zmluva-o-poskytnutí-dotácie-823-2014