31.10.2014-Z-BYP-s.r.o.-Liptovský-Hrádok-Zmluva-o-podnájme-nebytových-priestorov-872-2014