29.10.2014-Z-SOARs-r.o.Žilina-Zmluva-o-dielo-868-2014