29.10.2014-Z-SOAR-spol.-s-r.o.-Žilina-Zmluva-o-dielo-868-2014