28.7.2014-Z-Žilinský-samosprávny-kraj-Zmluva-o-poskytnutí-dotácie-na-reštaurovanie-Ludrová-Havránok-D40-2014