28.7.2014-Z-Pamiatkový-úrad-SR-zmluva-o-dielo-o-vykonaní-reštaurátorských-prác-822-2014