28.7.2014-Z-Nadácia-MONDI-SCP-finančný-dar-na-prebudovanie-expozície-papiernictva-D38-2014