27.6.2014-Z-ÚPSVaR-Ružomberok-dohoda-na-vykonávanie-absolventskej-praxe-ÚP8-2014