27.1.2014-Z-ÚPSVaR-B.Štiavnica-Dohoda-o-absol.praxe-ÚP5-2014