25.8.2014-Z-Ustredie-ludovo-umeleckej-vyroby-zmluva-o-vypozicke-zbierkovych-predmetov-4-2014