23.9.2014-Z-MGM-ŽIlina-s.r.o.-Zmluva-o-dielo-851-2014