23.7.2014-Z-ÚPSVaR-Ružomberok-dodatok-č.2-2014-k-dohode-na-vykonávanie-aktivačnej-činnosti-ÚP9-2014