23.6.2014-Z-Žilinský-samosprávny-kraj-Zmluva-o-poskytnutí-dotácie-festivaly-D35-2014