22.9.2014-Z-Obec-Pribylina-Zmluva-o-poskytnutí-finančnej-dotácie-z-rozpočtu-Obce-Pribylina-850-2014