22.9.2014-Z-MK-ALARM-s.r.o-Liptovský-Mikuláš-Dodatok-č.2-Nájomnej-zmluvy-č.p.017-2007-849-2014