2.7.2014-Z-Obec-Vavrišovo-zmluva-o-združení-finančných-prostriedkov-D36-2014