12.6.2014-Z-Anna-Blonska-Zmluva-o-dielo-na-reštaurovanie-zástavy-809-14