Zmluvy rok 2014

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Ulož [279.00 B]


25.8.2014-Z-Ustredie-ludovo-umeleckej-vyroby-zmluva-o-vypozicke-zbierkovych-predmetov-4-2014

1.1.-2012-Z_SSE_Zilina_Dohoda_o_platbach_605-12-1

2.7.2014-Z-Obec-Vavrišovo-zmluva-o-združení-finančných-prostriedkov-D36-2014

04.06.2014-Z-ÚPSVaR-Ružomberok-Dodatok-č.1-k-dohode-ÚP7-2014pdf

5.9.2014-Z-Active-Max-s.r.o.-Liptovský-Mikuláš-Darovacia-zmluva-D41-2014

12.6.2014-Z-Anna-Blonska-Zmluva-o-dielo-na-reštaurovanie-zástavy-809-14

13.05.2014-Z-ŽSK-Zmluva-o-poskytnutí-dotácie-D34-2014

17.6.2014-Mgr.aret_.Hebertová-Zmluva-o-dielo-796-2014

20.8.2014-Z-Žilinský-samosprávny-kraj-Zmluva-o-zverení-hnuteľného-majetku-do-správy-830-2014

20.8.2014-Z-Žilinský-samosprávny-kraj-Zmluva-o-zverení-hnuteľného-majetku-do-správy-831-2014

21.7.2014-Z-Poľnohospodárske-družstvo-Ludrová-nepeňažný-dar-D37-2014

22.9.2014-Z-Jana-Žiaranová-Iľanovo-Zmluva-o-dielo-847-2014

22.9.2014-Z-MK-ALARM-s.r.o-Liptovský-Mikuláš-Dodatok-č.2-Nájomnej-zmluvy-č.p.017-2007-849-2014

22.9.2014-Z-Obec-Pribylina-Zmluva-o-poskytnutí-finančnej-dotácie-z-rozpočtu-Obce-Pribylina-850-2014

23.6.2014-Z-Žilinský-samosprávny-kraj-Zmluva-o-poskytnutí-dotácie-festivaly-D35-2014

23.6.2014-Z-ŽSK-Žilina-Zmluva-o-poskytnutí-dotácie-ŽSK-zo-ŠR-D35-2014

23.7.2014-Z-ÚPSVaR-Ružomberok-dodatok-č.2-2014-k-dohode-na-vykonávanie-aktivačnej-činnosti-ÚP9-2014

23.09.2014-Z-MGM-Žilina-Zmluva-o-dielo-851-2014

23.9.2014-Z-MGM-ŽIlina-s.r.o.-Zmluva-o-dielo-851-2014

25.8.2014-Z-Ustredie-ludovo-umeleckej-vyroby-zmluva-o-vypozicke-zbierkovych-predmetov-4-2014

27.1.2014-Z-ÚPSVaR-B.Štiavnica-Dohoda-o-absol.praxe-ÚP5-2014

27.5.2014-Z-ÚPSVaR-Rbk-DOHODA-na-výkon-dobr.činnosti-ÚP6-2014

27.6.2014-Z-ÚPSVaR-Ružomberok-dohoda-na-vykonávanie-absolventskej-praxe-ÚP8-2014

28.7.2014-Z-Nadácia-MONDI-SCP-finančný-dar-na-prebudovanie-expozície-papiernictva-D38-2014

28.7.2014-Z-Pamiatkový-úrad-SR-zmluva-o-dielo-o-vykonaní-reštaurátorských-prác-822-2014

28.7.2014-Z-Združenie-cestovného-ruchu-Pavčina-Lehota-Jasná-peňažný-dar-na-podporu-programových-cieľov-D39-2014

28.7.2014-Z-Žilinský-samosprávny-kraj-Zmluva-o-poskytnutí-dotácie-na-reštaurovanie-Ludrová-Havránok-D40-2014

29.4.2014-Z-ŽSK-Zmluva-o-poskytnutí-sotácie-D33-2014

29.10.2014-Z-SOAR-spol.-s-r.o.-Žilina-Zmluva-o-dielo-868-2014

31.7.2014-Z-Obec-Liptovský-Trnovec-zmluva-o-poskytnutí-dotácie-823-2014

31.10.2014-Z-BYP-s.r.o.-Liptovský-Hrádok-Zmluva-o-podnájme-nebytových-priestorov-871-2014

31.10.2014-Z-BYP-s.r.o.-Liptovský-Hrádok-Zmluva-o-podnájme-nebytových-priestorov-872-2014