12.11.2013-Z-Fast-Food-Hellas-Nájomná-zmluva-172-13