12.04.2013-Z-Mesto-Ružomberok-Zmluva-o-prenájme-nebytových-priestorov-159-13