03.12.2013-Z-Spojená-škola-Zmluva-o-prevode-správy-majetku-ŽSK-754-13