15.06.2012-Z-ŽSK-Zmluva o poskytnutí dotácie-D8-12