13.08.2012-Z-ŽSK-Zmluva o poskytnutí dotácie-D10-2012