06.06.2012-Z-Mesto L.Mikuláš-Zmluva o poskytnutí fin.prostr.-D6-2012