04.07.2012-Z-Nadácia Orange-Zmluva o poskytnutí daru-D9-12