04.06.2012-Z-Nadácia VUB-Zmluva o poskytnutí grantu-D5-2012