5.4.-Z_GTP_Stupka-Stresne_krytiny_L_Peter_Zmluva_o_dielo_dep_CO_L_Mikulas_563-11