27.4.Z_Ludmila_Batorova_dohoda_o_poskytovanych_sluzbach_559-11