24.6.-Z_Narodne_osvetove_centrum_Bratislava_Zmluva_o_reklame_a_propagacii_569-11