24.5.-Z_Blazej_Janovec_Zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov_137-11