17.8.-Z_Oravske_muzeum_P_O_Hviezdoslava_DK_Zmluva_o_vypozicke_zbierkovych_predmetov_c_4-2011m_576-11