15.3.-Z_Zvaz_slov_filatelistov_cl_prisp_na_r_2011_552-11