15.12.-Z_Mesto_Ruzomberok_Zmluva_o_spolupraci_596-11