Objednávky rok 2012

Poradové číslo Číslo objednávky Popis  objednaného plnenia Hodnota v € Platná zmluva Dátum vyhotovenia
objednávky
Identifikačné údaje dodávateľa Údaje o fyzickej osobe, ktorá
objednávku podpísala
Meno a Priezvisko
Údaje o fyzickej osobe, ktorá
objednávku podpísala
Funkcia
1. 1/2012 preklad textov do  AJ 60,- 17.1.2012 JIGSAW, Mgr. Dana Wolfová, Moyzesova 182, 033 01 Lipt.Hrádok,                     IČO: 40005003, PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka
2. 2/2012 tonery do tlačiarní 218,98 13.1.2012 GIGABIT, s.r.o., A.Bernoláka 2, 034 01 Ružomberok ,         IČO : 36438456 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka
3 3/2012 strhnutie snehu zo strechy ČO L.Mikuláš 65,00 23.01.2012 Verejnoprospečné služby Lipt.Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Lipt.Mikuláš                     IČO : 00183636                          DIČ : 2020427761 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka
4 4/2012 papiernícky sortiment 100,- 618/12 25.01.2012 Pavol Zatroch-RENA,       SNP 313, 033 01 Lipt.Hrádok IČO : 34286489               DIČ: 1020478030 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka
5 5/2012 odhrnutie snehu v MLD Pribylina za január 2012 23,-/hod. 25.01.2012 Ľuboš Bobrík, Pribylina 346, 032 42 Pribylina,               IČO : 43186424,                  DIČ: 1049287239 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka
6 6/2012 odhrnutie snehu-rozšírenie cesty 36,51,-/hod.          + DPH 26.01.2012 Roľnícke družstvo Lipt.Kokava, 031 44 Lipt.Kokava 441,                     IČO : 00195600                       DIČ : 2020428355 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka
7 7/2012 odhrnutie snehu v MLD Pribylina za február 2012 23,-/hod. 30.01.2012 Ľuboš Bobrík, Pribylina 346, 032 42 Pribylina,               IČO : 43186424,                  DIČ: 1049287239 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka
8 8/2012 seminár „Ročné zúčtovanie preddavkov“ 39,- 30.01.2012 EDUCO-CONSULT, s.r.o., Vlasta Faithová, P.O.Box 103, 010 08 Žilina,            IČO: 36663484,  IČ DPH: SK 2022231882 Viktória Čavrnochová ekonómka
9 9/2012 stravné lístky 2 251,50 30.01.2012 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Murgašova 3, 010 01 Žilina, IČO: 36391000,          IČ DPH: SK 2020104449 Viktória Čavrnochová ekonómka
10 10/2012 školenie -Novela postupov  účtovania a novela zákona o účtovníctve 37,- 31.01.2012 RVC MARTIN, Nám.S.H.Vajanského, 036 01 Martin, IČO : 31939434, DIČ: 2020604443 Viktória Čavrnochová ekonómka
11 11/2012 materiál na reštaurovanie zbierkových predmetov 90,-  s DPH 624/12 10.02.2012 Urob si sám-LH, s.r.o. Hvviezdoslavova 162, 031 01 Lipt.Hrádok,                      IČO: 44222424,  IČ DPH: SK 2022639102 PhDr. Iveta Zuskonová riaditeľka
12 12/2012 tonery do tlačiarní 257,93 s DPH 13.02.2012 GIGABIT, s.r.o.,   A.Bernoláka 2,                   034 01 Ružomberok,                    IČO : 36438456                      DIČ : 2022103567 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka
13 13/2012 stavebné náradie 40,-€ s Dph 627/12 20.02.2012 Štefan Ratkoš-UNIMIX,       Vyšné Fabriky 45,              033 01 Lipt.Hrádok,         IČO: 30517010                 DIČ:1020477568 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka
14 14/2012 tonery do tlačiarne 229,88 € s DPH 20.02.2012 GIGABIT, s.r.o.,   A.Bernoláka 2,                   034 01 Ružomberok,                    IČO : 36438456                      DIČ : 2022103567 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka
15 15/2012 krmivo pre psa 147,42 € s DPH 13.02.202 MIMAT Milan Matejka, ul.Žiarska 602/2,                031 04 Lipt.Mikuláš,           IČO: 32592302,                   IČ DPH: SK 1020479141 PhDr. Iveta Zuskinová  riaditeľka
16 16/2012 školenie -Finančné výkazníctvo v samospráve a formulár vzájomných vzťahov 37,– € 16.02.2011 RVC MARTIN, Nám.S.H.Vajanského, 036 01 Martin, IČO : 31939434, DIČ: 2020604443 Viktória Čavrnochová ekonómka
17 17/2012 stravné lístky 2394,-€ 28.02.2012 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Murgašova 3, 010 01 Žilina, IČO: 36391000,          IČ DPH: SK 2020104449 Viktória čavrnochová ekonómka
18 18/2012 odhŕňanie snehu 23,-€/hod. 01.03.2012 Ľuboš Bobrík, Pribylina 346, 032 42 Pribylina,               IČO : 43186424,                  DIČ: 1049287239 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka
19 19/2012 tovar na reštaurovanie zbierkových predmetov 100.-€ s DPH        5 % zľava 05.03.2012 Urob si sám-LH, s.r.o. Hvviezdoslavova 162, 031 01 Lipt.Hrádok,                      IČO: 44222424,  IČ DPH: SK 2022639102 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka
20 20/2012 papiernícky sortiment 100,-€ s DPH       10 % zľava 619/12 05.03.2012 Pavel Zatroch-RENA, SNP 313,   031 01 Lipt.Hrádok, IČO: 34286489,                      DIČ: 1020478036 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka
21 21/2012 preriodikum Slovenská archeológia 11,-€/ks 05.03.2012 Archeologický ústav SAV, Akademická 2, IČO: 166723, DIČ: 2021246656 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka
22 22/2012 zhotovenie propagačných plagátov 06.03.2012  REPROservis Kováč, s.r.o., SNP 200,                              033 01 Lipt.Hrádok,          IČO: 36704393,                DIČ: 2022280128 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka
23 23/2012 vystúpenie FS Váh 416,-€ 09.03.2012 Združenie priateľov folklórneho súboru Váh,             Palúčanská 629/87,             031 01 Lipt.Mikuláš,            IČO: 35654163,                  DIČ: 2020582674 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka
24 24/2012 tonery 2 ks 129,84 s DPH 14.03.2012 GIGABIT, s.r.o., A.Bernoláka 2, 034 01 Ružomberok ,         IČO : 36438456,                      DIČ: 2022103567 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka
25 25/2012 Samsung toner čierny 112,90 s DPH 15.03.2012 GIGABIT, s.r.o., A.Bernoláka 2, 034 01 Ružomberok ,         IČO : 36438456,                      DIČ: 2022103567 PhDr. Ivera Zuskinová riaditeľka
26 26/2012 vystúpenie D FS Liptáčik 35,- s DPH 28.03.2012 Folklórny súbor LIPTOV        034 01 Ružomberok            IČO: 37803271                DIČ: 2021550597 PhDr. Ivera Zuskinová riaditeľka
27 27/2012 demontáž a montáž el.zámku 87,12 s DPH 26.03.2012 Peter Bátory,                          Liptovská Lúžna 738,             034 72Liptovská Lúžna, IČO: 33018456,                        DIČ: 1020485752 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka
28 28/2012 stravné lístky 2094,75 € 29.03.2012 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Murgašova 3, 010 01 Žilina, IČO: 36391000,          IČ DPH: SK 2020104449 Viktória Čavrnochová riaditeľka
29 29/2012 tonery 146,02 € 29.03.2012 GIGABIT, s.r.o., A.Bernoláka 2, 034 01 Ružomberok ,         IČO : 36438456,                      DIČ: 2022103567 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka
30 30/2012 vystúpenie DFS Cindruška 9.4.2012 v MLD Pribylina 50,- € 03.04.2012 Občianske združenie DFS Cindruška, Belanská 550/11, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 42064988, DIČ: 2022680275 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka
31 31/2012 zhotovenie mobiliáru- pracovné stoly  2 ks, stolce 8 ks pre projekt Remeslo má zlaté dno 478,80 € s DPH 03.04.2012 Ľuboš Capko,  Liptovská Porúbka 203 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka
32 32/2012 HP inteligetná tlačová kazeta čierna 72,23 € s DPH 05.04.2012 GIGABIT, s.r.o., A.Bernoláka 2, 034 01 Ružomberok ,         IČO : 36438456,                      DIČ: 2022103567 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka
33 33/2012 periodikum Slovenský národopis na rok 2012 2,00€/kus 12.04.2012 SAP-Slovak Academic Press, s.r.o., Šafárikovo nám.2, 811 02 Bratislava 1, IČO: 35910909,                DIČ: 201952031 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka
34 34/2012 kopírovací papier, laminovacie fólie 134,25 € s DPH 17.04.2012 Lamitec, spol. s r.o.,        Plynárenská 2,                   821 09 Bratislava 2,         IČO: 35710691 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka
35 35/2012 zhotovenie telefónneho vedenia pre klapku 110 v L.Hrádku 20.04.2012 Peter Bátory,                          Liptovská Lúžna 738,             034 72Liptovská Lúžna, IČO: 33018456,                        DIČ: 1020485752 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka
36 36/2012 zhotovenie turistických známok a stampov TZ 1,03€/ks  stamp 1,13€/ks   bez DPH 23.04.2012 Ing. Ernest Rusnák         Kováčová vila 798/2          054 01 Levoča            IČO:34804889 DIČ:1020680518 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka
37 37/2012 zhotovenie vlajky SR 31,80 € s DPH 23.04.2012 Signo, s.r.o.              Tatranská cesta 68,          034 01 Ružomberok,            IČO: 43930824                DIČ: 2022516859 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka
38 38/2012 stravné lístky 2351,25 € 27.04.2012 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Murgašova 3, 010 01 Žilina, IČO: 36391000,          IČ DPH: SK 2020104449 Viktória Čavrnochová riaditeľka
39 39/2012 sladké a slané pečivo pre občerstvenie prvých dám-manželiek prezidentov V4 na návšteve MLD Pribylina 30,- € 04.05.2012 Tatiana Tkáčová            Dubová uliva 493/3              031 04 Liptovský Mikuláš     IČO: 37375075 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka
40 40/2012 vykonanie veterinárnch úkonov-klinickú prehliadku oviec pred obvezením na  salaš 04.05.2012 MVDr. Tomáš Šafran         Pod slivkou 512/3              031 04 Liptovský Mikuláš     DIČ:1021638002 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
41 41/2012 HP inteligetná tlačová kazeta čierna,azúrová, žltá,purpurová 256,73 € 09.05.2012 GIGABIT, s.r.o.    A.Bernoláka 2                    034 01 Ružomberok        IČO:36438456, DIČ2022103567 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
42 42/2012 HP 920 XL kazeta čierna, purpurová, žltá, azúrová 56,80 € 11.05.2012 GIGABIT, s.r.o.    A.Bernoláka 2                    034 01 Ružomberok        IČO:36438456, DIČ2022103568 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
43 43/2012 Ochutnávka syrov pre 130 osôb v MLD Pribylina 105,86 € 14.05.2012 PD Východná                    032 32 Východná 465        IČO:00195812, DIČ:2020428333 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
44 44/2012 Vykonanie kurzu prvej pomoci pre 4 pracovníkov v LMR Ružomberok 427/9 15.05.2012 GAJOS, s.r.o.              M.Pišúta 4022                    031 01 Liptovský Mikuláš IČO:36376981                     IČ DPH:SK2020126152 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
45 45/2012 Doprava  Ružomberok-MLD Pribylina a späť 27.05.2012 131,- € 15.05.2012 LIORBUS, s.r.o.,      Bystrická cesta 62,           034 01 Ružomberok IČO:36442488, DIČ:2022176453 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
46 46/2012 Vystúpenie v MLD 17.05.2012 210,- € 17.05.2012 Združenie Ľudová hudba Sláčik,                       Nábrežie 4. apríla 1860/11     031 01 Liptovský Mikuláš    DIČ:1070829386 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
47 47/2012 Výmena oleja v automob.Renault RK 158 BF 17.05.2012 RENAULT Auto Market a.s. 1.mája 2483,                     031 01 Liptovský Mikuláš PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
48 48/2012 Vystúpenie bábkového súboru   OFINA v MLD Pribylina 10.6.2012 200,- € 18.05.2012 Občianske združenie Bábkový súbor OFINA, Riadok 5A/9,                      034 01 Ružomberok  IČO:42060524, DIČ:2022503109 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
49 49/2012 služby pri servirovaní jedla pre hostí v MLD na podujatí „Ovčiarska nedeľa“ 27.5.2012 21.05.2012 Hotelová akadémia,          Čsl.brigády,                        031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:00893528 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
50 50/2012 vystúpenie FS Liptov na podujatí „Ovčiarska nedeľa“ 27.5.2012 21.05.2012 Folklórny súbor LIPTOV        034 01 Ružomberok            IČO: 37803271                DIČ: 2021550597 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
51 51/2012 oprava vodovodnej prípojky v budove Čierny orol v Lipt.Mikuláši 21.05.2012 EUROS spol. s.r.o.,  Bytčická 89, 010 09 Žilina, IČO:31567703, DIČ:2020448353 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
52 52/2012 oprava poruchy na kanalizácii v NM Liptovský Hrádok 21.05.2012 EKO-SERVIS LM s.r.o., Bellová 14/87,                    031 01 Liptovský  Mikuláš, IČO: 36013161, DIČ:2020430192 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
53 53/2012 ovčí syr pre program TU Košice v MLD 30.5.2012 180,- € 23.05.2012 PD Východná                    032 32 Východná 465        IČO:00195812, DIČ:2020428333 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
54 54/2012 pečivo pre program TU Košice v MLD 30.5.2012 90,- € 23.05.2012 Tatiana Tkáčová – reštaurávia Gurmán         Dubová uliva 493/3              031 04 Liptovský Mikuláš     IČO: 37375075 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
55 55/2012 flautový koncert pre program TU Košice v MLD 30.5.2012 35,- € 23.05.2012 Základná umelecká škola, Belanská 7/573,                 033 01 Liptovský Hrádok PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
56 56/2012 vymaľovanie priestorov v kostole L.Mara v MLD a depozitáru v NM L.Hrádok 29.05.2012 Dušan Jančuška,               032 42 Pribylina IČO:44032986 DIČ:1021681254 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
57 57/2012 tovar na reštaurovanie zbierkových predmetov cca 200,- € 624/12 29.05.2012 Urob si sám-LH, s.r.o. Hvviezdoslavova 162, 031 01 Lipt.Hrádok,                      IČO: 44222424,  IČ DPH: SK 2022639102 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
58 58/2012 papiernícky sortiment do 100,- € s DPH a 10% zľavy 619/12 29.05.2012 Pavel Zatroch-RENA, SNP 313,   031 01 Lipt.Hrádok, IČO: 34286489,                      DIČ: 1020478036 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
59 59/2012 stravné lístky 2479,50 € 30.05.2012 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Murgašova 3, 010 01 Žilina, IČO: 36391000,          IČ DPH: SK 2020104449 Viktória Čavrnochová riaditeľka na základe poverenia
60 60/2012 tovar na reštaurovanie zbierkových predmetov cca 200,- € 624/12 04.06.2012 Urob si sám-LH, s.r.o. Hvviezdoslavova 162, 031 01 Lipt.Hrádok,                      IČO: 44222424,  IČ DPH: SK 2022639102 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
61 61/2012 prenájom 1ks chemickej toalety pre Archeoskanzen Havránok 04.06.2012 TOI TOI & DOXI, s.r.o.,    Stará Vajnorská 37,           831 04 Bratislava IČO:36383074 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
62 62/2012 HP tisková kazeta čierna CB435AD 113,04 € 05.06.2012 GIGABIT, s.r.o.    A.Bernoláka 2,                    034 01 Ružomberok IČO:36438456, DIČ:2022103567 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
63 63/2012 HP tisková kazeta čierna CB436AD 130,01 € 06.06.2012 GIGABIT, s.r.o.    A.Bernoláka 2,                    034 01 Ružomberok IČO:36438456, DIČ:2022103568 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
64 64/2012 údržba, aktualizácia a úprava webových stránok Liptovského múzea za obdobie 1.1.-31.5.2012 06.06.2012 Ing. Daniel Ryšan-DARKOM Belanská 550/7,                033 01 Liptovský Mikuláš, IČO:45974373, DIČ:1071806516 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
65 65/2012 páska sťahovacia, plachta nepremokavá 2 ks 34,67 € 06.06.2012 KRUPA KAJO, s.r.o., M.R.Štefánika 2267            026 01 Dolný Kubín, IČO:36362981, DIČ:2022199124 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
66 66/2012 Sansung toner čierny CLT-K4092S ELS – 1500 str. 51,41 € 11.06.2012 GIGABIT, s.r.o.    A.Bernoláka 2,                    034 01 Ružomberok IČO:36438456, DIČ:2022103568 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
67 67/2012 občerstvenie pre účastníkov podujatia „Remeslo má zlaté dno“ 14.06.2012 Hotelová akadémia, Čsl.brigády, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:00893528 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
68 68/2012 Samsung odpad.nádoba, obrazový valec 136,86 € 14.06.2012 GIGABIT, s.r.o., A.Barnoláka 2, 03401 Ružomberok, IČO:36438456, DIČ:2022103567 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
69 69/2012 ovčí syr, bryndzu pre program NM Liptovský Hrádok cca 20,- € 15.06.2012 PD Východná, 03232 Východná 465, IČO:00195812, DIČ:2020428333 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
70 70/2012 bezplatný výpis z katastra a katastrálna mapa pre MLD Pribylina 22.06.2012 Správa katastra Liptovský Mikuláš, Kollárova 3, 03101 Liptovský Mikuláš PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
71 71/2012 Samsung sada tonerov CLT-P4092C ELS 163,61 € 25.06.2012 GIGABIT, s.r.o., A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok, IČO:36438456, DIČ:2022103567 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
72 72/2012 HP 920 XL kazety 5 ks 82,20 € 25.06.2012 GIGABIT, s.r.o., A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok, IČO:36438456, DIČ:2022103568 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
73 73/2012 3 ks smerových značiek s textom: Kostol Ludrová 26.06.2012 Hakom s.r.o., Československej armády 18, 03601 Martin, IČO:36000124 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
74 74/2012 prezentačný materiál pre projekt „Čipkárska cesta v prihraničnom regióne“ 1214,40 € 27.06.2012 Vladimír Rengevič-Grafon, Trnavského 19, 031 01 Liptovský Mikuláš PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
75 75/2012 fotoaparát Fuji, pamäťová karta 231,10 € 27.06.2012 Hej.sk PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
76 76/2012 doprava zbierok Liptovský Hrádok – Pribylina 28.06.2012 MA. A. DOP. Adriana Malejková, Hurbanova 214/23, 031 01 Liptovský Hrádok, IČO:40005601, DIČ:1044957936 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
77 77/2012 stravné lístky 2707,50 € 28.06.2012 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Murgašova 3, 010 01 Žilina, IČO: 36391000,          IČ DPH: SK 2020104449 Viktória Čavrnochová riaditeľka na základe poverenia
78 78/2012 oprava osvetlenia depozitu v ČO L.Mikuláš 02.07.2012 ŠTIG, s.r.o., Palúčanská 613/65, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:46504702, IČDPH:Sk202342179 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
79 79/2012 oprava, regulácia a nastavenie digitálnejo chlorátora v MLD Pribylina 02.07.2012 ŠTIG, s.r.o., Palúčanská 613/65, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:46504702, IČDPH:SK202342179 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
80 80/2012 vstupenky: MLD v Pribyline-50 000 ks, LMR-50 000 ks 03.07.2012 REPRO SERVIS Kováč s.r.o., SNP 200, 03301 Liptovský Hrádok PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
81 81/2012 preklad podkladov k žiadosti pre projekt Ovčia vlna v minulosti a súčasnosti pre krásu a úžitok 03.07.2012 Jolanta Drobčová PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
82 82/2012 nemecké pištole 18.stor.,mosadz 6 ks 258,- € 03.07.2012 kanony.cz PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
83 83/2012 veterinárne úkony-odčervenie oviec 10.07.2012 MVDr.Tomáš Šafran            Pod slivkou 512/3              03101 Lipt.Mikuláš PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
84 84/2012 lisované seno 115 q á 11,-€ 1265,-€ 10.07.2012 Ľuboš Bobrík, Pribylina 346, 032 42 Pribylina, IČO:43186424, DIČ:1049287239 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
85 85/2012 pepiernicky srotiment 100,- € 619/12 10.09.2012 Pavol Zatroch-RENA,  SNP 313, 033 01 Lipt.Hrádok IČO:34286489, DIČ:1020478030 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
86 86/2012 oprava registračnej pokladne SAM 4S-260F – 1 ks – MLD Pribylia 16.07.2012 Ján Mláka – TELE SAT, I.Houdeka 20, 03401 Ružomberok, IČO:10853367, DIČ:1021746537 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
87 87/2012 vyčerpanie žumpy v MLD Pribylina 16.07.2012 Obec Pribylina, 032 42 Pribylina, IČO:00315711, DIČ:12020581640 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
88 88/2012 vystúpenie FS  v MLD Pribylina v programe „V tej liptovskej stolici – Bol by ten Jánošík, Bol by ten bojoval“ dňa 22.07.2012 200,- € 17.07.2012 Folklórny súbor LIPTOV        034 01 Ružomberok            IČO: 37803271                DIČ: 2021550597 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
89 89/2012 odvoz účinkujúcich na trase Ružomberok – MLD Pribylina a späť dňa 22.07.2012 17.07.2012 SAD LIORBUS, s.r.o.,      Bystrická cesta 62,           034 01 Ružomberok PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
90 90/2012 HP kazeta, HP toner, XEROX toner,Kingston čítačka, brašňa na fotoaparát 222,78 € 17.07.2012 GIGABIT, s.r.o., A.Bernoláka 2, 034 01 Ružomberok, IČO:36438456, DIČ:2022103567 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
91 91/2012 odstránenie závad z revízií v MLD Pribylina 18.07.2012 ŠTIG, s.r.o., Palúčanská 613/65, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:46504702, IČDPH:Sk202342179 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
92 92/2012 orezanie stromov v NKP Bukovina 18.07.2012 Michal Červeň, J.Stanislava 48, 032 03 Liptovský Ján, IČO:43224512, DIČ:1076616255 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
93 93/2012 Samsung sada tonerov CLT-P4092C ELS 166,39 € 18.07.2012 GIGABIT, s.r.o.,   A.Bernoláka 2, 034 01 Ružomberok, IČO:36438456, DIČ:2022103567 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
94 94/2012 MultipackStylusPhoto 43,49 € 19.07.2012 GIGABIT, s.r.o.,   A.Bernoláka 2, 034 01 Ružomberok, IČO:36438456, DIČ:2022103568 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
95 95/2012 HP tlačové kazety 256,73 € 19.07.2012 GIGABIT, s.r.o.,   A.Bernoláka 2, 034 01 Ružomberok, IČO:36438456, DIČ:2022103569 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
96 96/2012 preprava účastníkov workshopu Čipkárska cesta v MLD Pribylina 5.8.2012 na trase Kroscienku nad Dunajcem-Pribylina s späť 573/11 26.07.2012 Krajowy i zagraniczny prewoz osob, Piwowar Jerzy, ul.Lazy 46, 33-350 Piwniczna PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
97 97/2012 preprava účastníkov workshopu Čipkárska cesta v MLD Pribylina 19.8.2012 na trase Kroscienku nad Dunajcem-Pribylina s späť 573/11 26.07.2012 Krajowy i zagraniczny prewoz osob, Piwowar Jerzy, ul.Lazy 46, 33-350 Piwniczna PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
98 98/2012 programové podujatie na workshopoch v MLD Pribylina 5.8. a 19.8.2012 750,- € 26.07.2012 Folklórna skupina Liačanka, 034 84 Liptovské Sliače PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
99 99/2012 výroba propagačného materiálu RollUp-u vrátane vytlačenej grafiky 58,-+DPH 30.07.2012 Ing.Vladimír Rengevič, GRAFON, Tranovského 19, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:32598912, DIČ:1020480010 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
100 100/2012 stravné lístky 1995,- € 31.07.2012 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Murgašova 3, 010 01 Žilina, IČO:36391000,  IČ DPH:SK 2020104449 Viktória Čavrnochová ekonómka
101 101/2012 oprava omietky a náter vstupu a časti čelnej steny fasády kaštieľ z Parižoviec v MLD Pribylina 220,- € 31.07.2012 Ivana Račková KORA, 032 42 Pribylina 150, IČO:44610246, DIČ:1047395052 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
102 102/2012 vypracovanie projektovej dokumentácie na prípojku el.energie do časti hospod.objektu vo dvore NM v L.Hrádku v správe LMR 31.07.2012 Ing. Vladimír Kičin ELVIK, ul.Moyzesova 1488, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO17940877 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
103 103/2012 vykonanie prác spojených s vybudovaním vodovodnej a kanalizačnej prípojky do hospod.budovy vo dvore NM L.Hrádok 31.07.2012 Roman Koky – RELO STAV, Štôla 93, 059 37 Štôla,  IČO43268919, DIČ:1077087715 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
104 104/2012 farebná tlač  vo formáte A3-4 ks 7,20 € + DPH 31.07.2012 REPRO SERVIS Kováč s.r.o., SNP 200, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:36704393, DIČ:2022280128 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
105 105/2012 občerstvenie pre účastníkov workshopov „Čipkárska cesta“ v MLD Pribylina 5.8. a 19.8.2012 573/11 01.08.2012 LPJ – Gastro s.r.o., Prekážka 724/5, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:44127472 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
106 106/2012 tovar na reštaurovanie zbierkových predmetov 200,- € 624/12 06.08.2012 Urob si sám-LH, s.r.o. Hvviezdoslavova 162, 031 01 Lipt.Hrádok,                      IČO: 44222424,  IČ DPH: SK 2022639102 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
107 107/2012 preprava autobusom  Fsk Lúčan 19.08.2012 Lúčky – Pribylina a späť 08.08.2012 LIORBUS s.r.o., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO:364424488, DIČ:2022176453 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
108 108/2012 vystúpenie skupiny 19.08.2012 v MLD Pribylina 80,- € 08.08.2012 Občianske združenie Folklórna skupina Lúčan, 03482 Lúčky 141, IČO:37901494 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
109 108/2012 rezivo-červený smrek na vyhotovenie detského ihriska cca 1 m3 08.08.2012 I.V.E. – Hrádok, s.r.o. Partizánska 89,             03301 Liptovský Hrádok, IČO:31632050 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
110 110/2012 prepklad textu na webovú stránku LMR INS-15 € 08.08.2012 JIGSAW, Mgr. Dana Wolfová, Moyzesova 182, 033 01 Lipt.Hrádok,                     IČO: 40005003, DIČ:1021608533 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
111 111/2012 krmivo pre psov v množstve 105 kg 13.08.2012 MIMAT Milan Matejka, ul.Žiarska 602/2, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO:32592302,  IČ DPH:SK1020479141 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
112 112/2012 1ks meč jeden a polručný, 1 ks pošva na jeden a polručný meč-hnedá 14.08.2012 Rastislav Mozola – ART KOV – umelecké kováčstvo, Štúrova 945/14, 956 33 Chynorany, IČO:34578153, DIČ1026506976 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
113 113/2012 2 ks tonery 250,57 € 13.08.2012 GIGABIT s.r.o., A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok, IČO:36438456, DIČ:2022103567 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
114 114/2012 10 súborov podviniek liptovská paličkovaná čipka 85 € 20.08.2012 Jana Frajkorová PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
115 115/2012 látkové roletky 4 ks ovládané retiazkou 20.08.2012 Tomáš Rybnikár Firma VIGO, Tureň 538, 90301 Senec, IČO:34555714 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
116 116/2012 rozbor pitnej vody v MLD Pribylina 21.08.2012 LL, s.r.o. Liptovské laboratóriá, Priemyselná 20563, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:35735210, IČDPH:2021360649 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
117 117/2012 preklad textu do poľského jazyka pre projekt „Čipkárska cesta v prihraničnom regióne“ 21.08.2012 Jolanta  Drobčová PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
118 118/2012 preklad textu do andlického  jazyka pre projekt „Čipkárska cesta v prihraničnom regióne“ 21.08.2012 JIGSAW, Mgr. Dana Wolfová, Moyzesova 182, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:40005003, DIČ:1021608533 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
119 119/2012 vydanie publikácie 1000 ks 5480 € 21.08.2012 REPROservis Kováč s.r.o., SNP 200, 03301 Liptovský Mikuláš, IČO:36704393, DIČ:2022280128 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
120 120/2012 spracovanie publikácie-spracovanie textov, príprava fotomateriálov 800,- € 21.08.2012 Soňa Červená PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
121 121/2012 práce s pojazdnením počítača HP2301 21.08.2012 GAMO a.s., Školská 10, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36033987 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
122 122/2012 1 osoba-lekárska služba, 1 osoba-požiarna ochrana pre projekt Kulinársky deň v MLD Pribylina 05.09.2012 152,34 € s DPH 24.08.2012 GAJOS s.r.o. M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO:36376981, IČDPH:SK2020126152 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
123 123/2012 ochutnávka syrov pre 35 osôb dňa 31.8.2012 v NM Lipt.Hrádku 49,75,- € 27.08.2012 PD Východná, 03232 Východná 465, IČO:00195812, DIČ:2020428333 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
124 124/2012 ochutnávka syrov pre 120 osôb dňa 5.9.2012 v NM Lipt.Hrádku 125,38 € 27.08.2012 PD Východná, 03232 Východná 465, IČO:00195812, DIČ:2020428334 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
125 125/2012 príprava občerstvenia dňa 5.9.2012 v MLD Pribylina 80 € s DPH 28.08.2012 Tatiana Tkáčová – Reštaurácia GURMÁN, Dobová 493/1, 03104 Liptovský Mikuláš, IČO:37375075 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
126 126/2012 oprava obojstrannej smerovej tabule 13,60 € + DPH 30.08.2012 Mgr. Alena Brunčiaková – AKTIVITY,       Hviezdoslavova 140/1, 03301 Liptovský Mikuláš, IČO:36990108 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
127 127/2012 elektrické a elektronické prvky pre osvetlenie expozície paličkovanej čipky v NM Liptovský Hrádok 730,- € s DPH 30.08.2012 BENALEX  s.r.o., Elektrárenská 1,                83104 Bratislava, IČO:46562346 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
128 128/2012 výroba komponentov na osvetlenie expozície paličkovanej čipky v NL Liptovský Hrádok 2940,- € s DPH 30.08.2012 Ing. Jozef Blecha, Budatinská 41,  85106 Bratislava, IČO:11665114 PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
129 129/2012 návrh a realizácia inštalačných objektov pre expozíciu paličkovanej čipky v NM Litovský Hrádok 1080,- € 30.08.2012 Ing.Arch.Júlia Kunovská, Révova ul.53, 81100 Bratislava PhDr.Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
130 130/2012 stravné lístky 2024,40 € 30.08.2012 DOXX-Stravné lístky, s.r.o., Murgašova 3, 01001 Žilina, IČO:36391000, IČDPH:SK2020104449 Viktória Čavrnochová ekonómka
131 131/2012 oprava počítača NM-2H/33 v NM Liptovský Hrádok 31.08.2012 GAMO a.s., Školská 10, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36033987 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
132 132/2012 tovar na reštaurovanie zbierkových predmetov 624/12 03.09.2012 Urob si sám-LH, s.r.o., Hvviezdoslavova 162, 031 01 Lipt.Hrádok,  IČO:44222424,  IČ DPH:SK2022639102 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
133 133/2012 papiernícky sortiment 619/12 03.09.2012 Pavel Zatroch-RENA, SNP 313,   031 01 Lipt.Hrádok, IČO: 34286489,                      DIČ: 1020478036 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
134 134/2012 rekonštrukcia objektu chliev keltskej usadlosti v Archeoskanzene Havránok 04.09.2012       Ing. Milan Profant,   Čierny Váh 26, Východná, 032 33 Kráľova Lehota, IČO:40980464 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
135 135/2012 vykonanie pravidelnej revízie systému EPS a EZS v MLD Pribylina 04.09.2012 DELTECH a.s.,   Priemyselná 1, 033 01 Liptovský Mikuláš, IČO:4591817 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
136 136/20012 výroba úložných skríň na mieru pre NM Liptovský Hrádok 05.09.2012 Dagmar Krišková – Kriška, Záhradná 172, 03105 Liptovský Mikuláš PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
137 137/2012 vyhotovenie pracovného nástroja-zápästky 15 ks pre projekt „Remeslo má zlaté dno“ 225,00 € 05.09.2012 VYDRA N.O., Hlavná 51, 97652 Čierny Balog PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
138 138/2012 kopírovací papier, laminovacie fólie 139,69 € 06.09.2012 Lamitec, spol. s r.o.,        Plynárenská 2,                   821 09 Bratislava 2,         IČO: 35710691 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
139 139/2012 publikácia MLD v Pribyline – 500 ks 06.09.2012  REPROservis Kováč, s.r.o., SNP 200,  03301 Lipt.Hrádok,  IČO:36704393,  DIČ:2022280128 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
140 140/2012 drevené krosná 12 ks, drevený hrebeň na tranie 10 sk pre projekt „Remeslo má zlaté dno“ a pre edukčné aktivity-práca s textilom 174,40 10.09.2012 STOCI s.r.o., Angyalova 465/83, 96701 Kremnica, IČO:44418957 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
141 141/2012 prenájom časti lešenia na stavbu odstránenia havarijného stavu severnej strany kostola z L.Mary 10.09.2012 Ľudevít Tokarčík TOKY“S“, Malé Kršteňany č.28, 95803 Partuzánske 3, IČO:14096358, DIČ:1020435358 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
142 142/2012 oprava stien a vymaľovanie expozície paličkovaanej čipky v NM Liptovský Hrádok 11.09.2012 Jančuška Dušan PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
143 143/2012 vykonannie revízie hasiacich prístrojov a hydrantov vo všetkých objektoch LMR zľava 20% z cien 11.09.2012 GAJOS s.r.o. M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO:36376981, IČDPH:SK2020126152 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
144 144/2012 vykonanie revízie elektrického zariadenia a bleskozvodov vo všetkých objektoch LMR zľava 20% z cien 11.09.2012 GAJOS s.r.o. M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO:36376981, IČDPH:SK2020126153 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
145 145/2012 nákup pracovných odevov a obuvi 12.09.2012 KRUPA KAJO, s.r.o., M.R.Štefánika 2267            026 01 Dolný Kubín, IČO:36362981, DIČ:2022199124 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
146 146/2012 4 ks meč gotický pre projekt Posolstvo a odkaz žiakov Cyrila a Metoda a ich pôsobenie v regióne Liptov 12.09.2012 Mgr Miroslav Drobný,   Mánesova 49,    120 00 Praha 2,IČO:76036241 PhDr. Iveta Zuskinová riaditeľka na základe poverenia
147 147/2012 zabezpečenie požiarnej služby dňa 22.09.2012 v MLD Pribylina v čase od 12.00 do 17.00 hod. 11,49 € bez DPH/hod. 18.09.2012 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36376981, IČDPH:SK2020126153 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
148 148/2012 vystúpenie spevokolu  v MLD  Pribylina 23.09.2012 na podujatí „Deň sv.Huberta“ 100,- € 20.09.2012 Okresný učiteľský spevokol TATRAN Hodžova 13, 03136 Liptovský Mikuláš, IČO:37805762 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
149 149/2012 preloženie domácich telefónnych liniek č. 111 a 123 v Liptovskom môzeu v Ružomberku 45,- € 21.09.2012 Peter Bátory,  Liptovská Lúžna 738,  03472 Liptovská Lúžna, IČO:33018456,  DIČ:1020485752 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
150 150/2012 inštalácia programu k registračným pokladniciam ER 260 + dodanie káblov cca 80,- € 24.09.2012 Ján Mláka TELE SAT, I.Houdeka 20/12, 03401 Ružomberok, IČO:10853367, DIČ:1021746537 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
151 151/2012 stravné lístky 2820,- € 28.09.2012 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Murgašova 3, 010 01 Žilina, IČO:36391000,  IČ DPH:SK 2020104449 Viktória Čavrnochová účtovníčka
152 152/2012 príprava občerstvenia dňa 3.10.2012 v MLD Pribylina-33 porcií-pirohy 105,60,- € s DPH 03.10.2012 LPJ – Gastro s.r.o., Prekážka 724/5, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:44127472, IČDPH:SK2022622019 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
153 153/2012 zaočkovanie služobného psa v MLD v Pribyline 05.10.2012 MVDr. Tomáš Šafran         Pod slivkou 512/3              031 04 Liptovský Mikuláš     DIČ:1021638002 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
154 154/2012 výmena svietidiel 1 ks v stolárskej dielni, 1 ks v konzervačnej dielni v Liptovskom múzeu v Ružomberku 10.10.2012 VNL-elektro s.r.o., D.Kráľovenskej 100, 03495 Likavka, IČO:45394946, DIČ:2022969828 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
155 155/2012 webová kamera 2ks,USB 2 ks,  EDNET Laminátor, Verbatin CD 2 ks 77,22 € 09.09.2012  GIGABIT, s.r.o., A.Bertnoláka 2, 03401 Ružomberok, IČO:36438456, DIČ:2022103567 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
156 156/2012 tlač 2 ks listov  formátu 380×290 10.10.2012 REPROservis Kováč s.r.o., SNP 200, 03301 Liptovský Mikuláš, IČO:36704393, DIČ:2022280128 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
157 157/2012 Upgrade – Kniha jázd na ďalšie obdobie 20,17 € 11.10.2012 MRP-COPMPANY, s.r.o., Kpt.Jána Nálepku 607/25, 97646 Valaská, IČO:31582320, DIČ:2020458836 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
158 158/2012 elektrifikácia a osvetlenie paličkovanej čipky v NM v Lipt.Hrádku 326,00 € bez DPH 19.10.2012 ŠTIG, s.r.o., Palúčanská 613/65, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:46504702, IČDPH:Sk202342179 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
159 159/2012 preklad textu do anglického jazyka pre expozíciu paličkovanej čipky v NM v L. Hrádku 15,00 € 22.10.2012 JIGSAW, Mgr. Dana Wolfová, Moyzesova 182, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:40005003, DIČ:1021608533 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
160 160/2012 preklad textu do poľského jazyka pre expozíciu paličkovanej čipky v NM v L. Hrádku 15,00 € 22.10.2012 Jolanta Drobčová Mgr. Martin Krupa riaditeľ
161 161/2012 15 q ovsa 1q=12,- s DPH 22.10.2012 Poľnohospodárske družstvo Važec, Urbárska 72, 03261 Važec Mgr. Martin Krupa riaditeľ
162 162/2012 prezutie Volskwagen a Renault z letných na zimné pneumatiky 22.10.2012 LUKRI, s.r.o., Partizánaska 94, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:31581633 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
163 163/2012 2 ks mapový list 24.10.2012 Geogetický a kartografický ústav, Chlumenského 4, Dodacia pošta 212, 82745 Bratislava, IČO:317316219, DIČ:2020838083 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
164 164/2012 kostýmy pre projekt „Posolstvo a odkaz žiakov Cyrila a Metoda a ich pôsobenie v regióne Liptov“ 456,40 24.10.2012 FANTASY obchod.cz Mgr. Martin Krupa riaditeľ
165 165/2012 kostýmy pre projekt „Posolstvo a odkaz žiakov Cyrila a Metoda a ich pôsobenie v regióne Liptov“ 932,89 24.10.2012 FANTASY obchod.cz Mgr. Martin Krupa riaditeľ
166 166/2012 revízia elektrického zariadenia v budovách LMR a Kalvárska v Ružomberku 25.10.2012 GAJOS, s.r.o.              M.Pišúta 4022                    031 01 Liptovský Mikuláš IČO:36376981                     IČ DPH:SK2020126152 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
167 167/2012 revízia systému EPS  v budovách Liptovské múzeum v Ružomberku a Národopisné múzeum v L. Hrádku 25.10.2012 DELTECH a.s.,   Priemyselná 1, 033 01 Liptovský Mikuláš, IČO:4591817 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
168 168/2012 stravné lístky 2520,00 € 29.10.2012 DOXX-Stravné lístky, s.r.o., Murgašova 3, 01001 Žilina, IČO:36391000, IČDPH:SK2020104449 Viktória Čavrnochová účtovníčka
169 169/2012 obradný stôl 1 kus 225,00 € 31.10.2012 Emília Mudroňová MILKA, 03205 Smrečany, IČO:44797885 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
170 170/2012 kožená obuv pre vierozvestcov v počte 12 ks 1 ks á 15,00 € 31.10.2012 Emília Mudroňová MILKA, 03205 Smrečany, IČO:44797885 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
171 171/2012 hlinený ruženec pre vierozvestcov v počte 10 ks 1 ks á 14,00 € 31.10.2012 Tomáš Greško, Demänovská cesta 200/73, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:43535071 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
172 172/2012 obradne drevené kríže 7×10 cm v počte 10 ks 1 ks á 11,00 € 31.10.2012 Emília Mudroňová MILKA, 03205 Smrečany, IČO:44797885 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
173 173/2012 odev pre vierozvestcov v počte 2 ks 900,00 € za 2 ks 31.10.2012 Michaela Erhardtová LALINA, 03215 Partizánska Lupča 559, IČO:40979598, DIČ:1070994452 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
174 174/2012 preprava tlačiarenských strojov dňa 8.11.2012 v Ružomberku z Texicomu na Kalvársku č.8 30,00 € za 1 hodinu vrátane DPH 05.11.2012 NEMČEK s.r.o., Textilná 23, 03401 Ružomberok, IČO:36380431, IČDPH:SK2020124337 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
175 175/2012 tonery – 6 ks 267,35 € 07.11.2012 R-COMP, s.r.o., E.Bohúňa 2064/9, 03401 Ružomberok, IČO:36783561, DIČ:2022388456 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
176 176/2012 toner Samsung – 3 ks 135,25 € 07.11.2012 Ján Lehotský – YASKY, Liptovský Peter 257/24, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:40004007, DIČ:1020081865 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
177 177/2012 preprava 1 kus obálky z Valašského múzea v prírode Rožnov pod Radhostěm do NM v L.Hrádku 12.11.2012 TOPTRANS EZ, a.s., Na Priehon 50, 94901 Nitra, IČO:36703923 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
178 178/2012 postavenie repliky pece v NM v L.Hrádku podľa vzoru originálu, ktorý je postavený v prezidentskom paláci 13.11.2012 Jozef Franko Atelier-Keramik-Art, Bacúrov 1, 96262 Dobrá Niva, IČO11830999 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
179 179/2012 papiernícky sortiment zľava 10% na tovar 16.11.2012 Pavel Zatroch-RENA, SNP 313,   031 01 Lipt.Hrádok, IČO: 34286489,                      DIČ: 1020478036 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
180 180/2012 vytiahnutie žumpy v MLD Pribylina 22.11.2012 Obecný úrad Pribylina, 03242 Pribylina, IČO:00315711, DIČ:1020581640 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
181 181/2012 sieťový prepínač ASUS 16×10 100 swith FX-D1162 31,67 22.11.2012 R-COMP, s.r.o., E.Bohúňa 2064/9, 03401 Ružomberok, IČO:36783561, DIČ:2022388456 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
182 182/2012 doplnky historických kostýmov-3 ks opasky,3 ks náhrdelníky,3 ks náušnice 75,85 € 22.11.2012 FANTASY obchod.cz Mgr. Martin Krupa riaditeľ
183 183/2012 historické zbrane 10 ks 629,16 € 22.11.2012 drakkaria.cz Mgr. Martin Krupa riaditeľ
184 184/2012 historické kostýmy 4 ks 472,00 22.11.2012 Outfit4Events.cz Mgr. Martin Krupa riaditeľ
185 185/2012 40 kusov pracovný kalendár s potlačou 1,43 € + DPH za 1 kus 26.11.2012 RV PRINT, s.r.o., Uhorská Ves 57, 03203 Uhorská Ves, IČO:44615795 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
186 186/2012 vymaľovanie priestorov -slávnostná sála v NM v Liptovskom Hrádku – 77m2 70,00 € 27.11.2012 Ivana Račková KORA, 032 42 Pribylina 150, IČO:44610246, DIČ:1047395052 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
187 187/2012 vystúpenie DFS Liptáčik dňa 12.12.2012 v programe „Vianočné zvyky a tradície“ v Liptovskom múzeu v Ružomberku 35,00 € 28.11.2012 Folklórny súbor LIPTOV        034 01 Ružomberok            IČO: 37803271                DIČ: 2021550597 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
188 187/2012 stravné lístky 2100,00 € 28.11.2012 DOXX-Stravné lístky, s.r.o., Murgašova 3, 01001 Žilina, IČO:36391000, IČDPH:SK2020104449 Viktória Čavrnochová účtovníčka
189 189/2012 služba poskytnutia strážnej služby za odplatu v MLD v Pribyline od 02.12.2012 do 02.01.2013 v čase od 18,00 do 6,00 hod 3,60 €/hod bez DPH vrátane dopravy 29.11.2012 Grupp5B s.r.o.,      Popradské nábrežie 476/2 05801 Poprad, IČO:36462764, DIČ:2020018396 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
190 190/2012 koncert „Vianoce so Suprankou“ 20.12.2012 v Liptovskom múzeu v Ružomberku 20,00 € 05.12.2012 Dychová hudba SUPRANKA, I.Houdeka 30, 03401 Ružomberok, IČO:00630233, DIČ:2020586315 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
191 191/2012 odhŕňanie snehu v MLD v Pribyline v mesiaci december 2012 25,00€/hod 05.12.2012 Ľuboš Bobrík, 03242 Pribylina 346, IČO:43186424, DIČ:1049287239 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
192 192/2012 preprava dňa 29.12.2012 na trase zo Štrby do MLD v Pribyline 150,00 € 12.12.2012 EUROTOUR-BUS, s.r.o. Okružná 18, 05801 Poprad, IČO:45614041, IČDPH:SK2023061106 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
193 193/2012 vystúpenie DFS Štrbianček a FS Štrbän dňa 29.12.2012 o 14.00 hod v programe Vianoce v Liptove v MLD v  Ptibyline 100,00 € 12.12.2012 Juraj Doležal Mgr. Martin Krupa riaditeľ
194 194/2012 oprava Volskeagen RK 669 AY, výmena štartra a príprava na STK 12.12.2012 Verejnoprospešné služby Východná, 03232 Východná 122, IČO:35992581, DIČ:2020578868 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
195 195/2012 15 ks kožených opaskov, 6 ks kožených závesníkov na meče 153,90 € 12.12.2012 Emília Mudroňová MILKA, 03205 Smrečany, IČO:44797885 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
196 196/2012 povinná ročná údržba 4 kusov registračných pokladníc á 35,00 € 19.12.2012 Ján Mláka TELE SAT, Bystrická 45, 03401 Ružomberok, IČO:10853367, DIČ:1021746537 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
197 197/2012 papiernícky sortiment 19.12.2012 Pavol Zátroch – RENA,    SNP 313, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:34286489, DIČ:1020478030 Mgr. Martin Krupa riaditeľ
198 198/2012 revízia komínov v NM v Liptovskom Hrádku 20.12.2012 Kominárstvo Ružomberok s.r.o., Na Kopanici 145/37, 02601 Dolný Kubín, IČO:36416762, DIČ:2021785128 Mgr. Martin Krupa riaditeľ

1.1.2012-O_DOXX_Zilina_29-11-2011.pdf

1.1.2012-O_Ing_Ivana_-Gemzicka_Lipt_Mikulas_3-2011-014.pdf

1.3.-O_Bobrik_4-2011.pdf

1.3.-O_Prima_COP_6-2011.pdf

1.3.-O_RENA-ZATROCH_7-2011.pdf