Faktúry rok 2012

1.1.-2012-Z_SSE_Zilina_Dohoda_o_platbach_606-12

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota v € Platná zmluva k faktúre Platná objednávka k faktúre Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa Dátum zaplatenia
1/2012 fiškalizácia registračných pokladní 800,00 29/12/2011 11.01.2012 Ján Mláka TELE-SAT, I.Houdeka 1924/20, 034 01 Ružomberok, IČO: 10853367,        DIČ: 1021746537 11.01.2012
2/2012 predplatné publikácie „Čo má  vedieť mzd.účtov.“ 49,00 03.01.2012 AJFA+AVIS, s.r.o.,Klemensova 34, 010 01 Žilina,  IČO: 31602436,    DIČ: 2020446032 13.01.2012
3/2012 mesaný popl.mobil.tel.ORANGE 158,28 16.01.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského č.48,                     011 09 Žilina, IČO:37808427,  DIČ: 2021626695 20.01.2012
4/2012 za dátové služby VIC NET DSL 110,40 330/06 16.01.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského č.48,                     011 09 Žilina, IČO:37808427,  DIČ: 2021626695 20.01.2012
5/2012 za ubytovanie 106,60 23/11/2011 23.01.2012 VIKTOR s.r.o., Hotel Viktor, Kremnická 26, 851 01 Bratislava, IČO: 46413804,                           DIČ: 2023388389 23.01.2012
6/2012 stravné lístky 1852,50 9/2012 30.01.2012 DOXX-Stravné lístky, s.r.o., Murgašiva 3, 010 01 Žilina,              IČO: 36391000,                           IČ DPH: SK2020104449 24.01.2012
7/2012 účinkovanie  žiakov na vianočnom koncerte 12.12.2011 40,- 20/2011 18.01.2012 Rodičovské združenie pri ZUŠ Ľudovíta Fullu, Nám.A.Hlinku 14, 034 01 Ružomberok,               IČO : 17319617/190 24.01.2012
8/2012 nedoplatok za predplatné za rok 2011 21,19 17.01.2012 Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázuda 23A,                   010 01 Žilina,   IČO: 31592503,  DIČ: 2020449189 24.01.2012
9/2012 za internet v L.Hrádku 8,40 548/11 12.01.2012 Fibris, s.r.o., SNP 315, 033 01 Lipt.Hrádok,  IČO: 36420212,  DIČ: 2021841063 24.01.2012
10/2012 prenájom nebytových priestorov 17,00 134/11 31.01.2012 BYP, s.r.o., Hviezdoslavova 141, 033 01 Lipt.Hrádok,                        IČO: 36437263                          DIČ: 2022100454 08.02.2012
11/2012 operatívny servis EZS Kalv.Rbk 95,86 429/9 23.01.2012 QUADRIQ, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Lipt.Mikuláš,                           IČO: 30225582                            DIČ:  2020427959 08.02.2012
12/2012 Operatívny servis EZS ČO L.Mikuláš 14,42 429/9 23.01.2012 QUADRIQ, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Lipt.Mikuláš,                           IČO: 30225582                            DIČ:  2020427959 08.02.2012
13/2012 kúrenie ČO L.Mikuláš 130,- 589/11 03.02.2012 Dušan Mrázik, Tranovského 3, 031 01 Lipt.Mikuláš,                           IČO: 40978281, DIČ: 1044241892 08.02.2012
14/2012 monitorovanie 111,53 464/10 02.02.2012 JÁGER-ochrana osôb a majetku, s.t.o., Podtatranského 10,               031 01 Lipt.Mikuláš,                       IČO: 21622933,                        DIČ:  2020429433 08.02.2012
15/2012 vyhŕňanie snehu 153,35 6/2012 07.02.2012 Roľnícke  družstvo Lipt.Kokava, 032 44 Liptovská Kokava 441, IČO: 00195600, DIČ: 2020428335 08.02.2012
16/2012 spotreba plynu 4457,60 587/11 25.01.2012 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a,          825 11 Bratislava 26,                        IČO : 35815256, DIČ: 202025982 08.02.2012
17/2012 pohonné hmoty 292,62 498/10 23.01.2012 SLOVNAFT a.s.,                        Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava,                       IČO: 31322832,                             IČ DPH: SK 2020372640 01.02.2012
18/2012 predpalatné čas.Slovensko r.2012 6,80 23.01.2012 MATICA SLOVENSKÁ Nám. J.C. Hronského 1, 036 52 Martin,           IČO: 00179027, DIČ: 2020603123 01.02.2012
19/2012 cudzojatyčný preklad 60,- 1/2012 24.01.2012 JIGSAW, Mgr. Dan Wolfová, Moyzesova 182,                                033 01 Lipt.Hrádok,                           IČO: 40005003, DIČ: 1021608533 01.02.2012
20/2012 nedoplatok el.energie L.Hrádok 133,78 531/10 24.01.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47 Žilina, IČO: 36403008, DIČ: 2020106682 01.02.2012
21/2012 činnosť TPO, BOZP za 1/2012 71,70 427/9 31.01.2012 GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Lipt.Mikuláš,                     IČO: 36376981, DIČ: 2020126152 14.02.2012
22/2012 servis rohoží 19,15 469/10 03.02.2012 Lindstrom. s.r.o.,                   Orečianska ulica 3,                      917 01 Trnava, IČO: 35742364, DIČ: 2020219883 14.02.2012
23/2012 internet 8,40 548/11 09.02.2012 Fibris, s.r.o., SNP 315, 033 01 Lipt.Hrádok,  IČO: 36420212,  DIČ: 2021841063 14.02.2012
24/2012 spotreba plynu 3108,- 587/11 02.02.2012 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a,          825 11 Bratislava 26,                        IČO : 35815256, DIČ: 202025982 14.02.2012
25/2012 poplatky za mobil.tefefóny 204,60 13.02.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského č.48,                     011 09 Žilina, IČO:37808427,  DIČ: 2021626695 16.02.2012
26/2012 dátové služby VUC NET DSL 110,40 330/06 12.02.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského č.48,                     011 09 Žilina, IČO:37808427,  DIČ: 2021626695 16.02.2012
27/2012 pohonné hmoty 134,43 498/10 10.02.2012 SLOVNAFT. a.s., Vlčie hrdlo 1,   82 412 Bratislava,                       IČO: 31322832,                             IČ DPH: SK 2020372640 20.02.2012
28/2012 strhnutie snehu zo strchy ČO L.Mikuláš 83,64 3/2012 13.02.2012 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš,                  Družstevná 1730/1,                      031 01 Lipt.Mikuláš,                        IČO: 00183636, DIČ: 2020427761 20.02.2012
29/2012 mesačné poplatky ze telefón 187,73 290/04 08.02.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,                                       825 13 Bratislava,                        IČO: 35763469, DIČ: 2020273893 20.02.2012
30/2012 stravné lístky 2251,50 9/2012 01.02.2012 DOXX-Stravné lístky, s.r.o., Murgašiva 3, 010 01 Žilina,              IČO: 36391000,                           IČ DPH: SK2020104449 20.02.2012
31/2012 nedoplatok za el.energiu MLD Pribylina 486,70 533/10 09.02.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47 Žilina, IČO: 36403008, DIČ: 2020106682 20.02.2012
32/2012 kúrenie LMR 1/2012 5143,91 540/11 22.02.2012 CZT Ružomberok ,s.r.o., Bystrická cesta 1,                             034 01 Ružomberok,               IČO: 36820300, DIČ: 2022426296 28.02.2012
33/2012 krmivo pre psa 147,42 15/2012 23.02.2012 MIMAT Milan Matejka,                    ul.Žiarska 602/2,                         031 04 Lipt.Mikuláš,                    IČO: 3259302,                             IČ DPH: SK 1020478141 02.03.2012
34/2012 pohonné hmoty 135,06 498/10 23.02.2012 SLOVNAFT. a.s.,                    Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava,                       IČO: 31322832,                             IČ DPH: SK 2020372640 02.03.2012
35/2012 odhŕňanie snehu 69,- 5/2012 02.03.2012 Ľuboš Bobrík,                       Pribylina 346, 032 42 Prinylina, IČI: 43176424, DIČ: 1049287239 05.03.2012
36/2012 odhŕňanie snehu 69,- 7/2012 02.03.2012 Ľuboš Bobrík,                       Pribylina 346, 032 42 Prinylina, IČI: 43176424, DIČ: 1049287239 05.03.2012
37/2012 monitorovanie 111,53 464/10 02.03.2012 JÁGER-ochrana osôb a majetku, s.t.o., Podtatranského 10,               031 01 Lipt.Mikuláš,                       IČO: 21622933,                        DIČ:  2020429433 06.03.2012
38/2012 činnosť TPO, BOZP za 2/2012 71,70 427/9 29.02.2012 GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Lipt.Mikuláš,                     IČO: 36376981, DIČ: 2020126152 06.03.2012
39/2012 posypová soľ 29,38 30/12/2011 07.03.2012 UROB SI SÁM – LH s.r.o,  Hviezdoslavova 162,                   033 01 Lipt.Hrádok,                   IČO: 44222424, DIČ: 2022639102 12.03.2012
40/2012 odhŕňanie snehu v MLD Pribylina 96,- 5/2012 02.03.2012 Ľuboš Bobrík,                       Pribylina 346, 032 42 Prinylina, IČI: 43176424, DIČ: 1049287239 12.03.2012
41/2012 za služby slpojené s prevádzkou plynovej kotolne ČO L.Mikuláš 130,- 589/11 05.03.2012 Dušan Mrázik, Tranovského 3, 031 01 Lipt.Mikuláš,                           IČO: 40978281, DIČ: 1044241892 12.03.2012
42/2012 predplatné časopisu-Historický časopis 22,- 05.03.2012 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, DIČ: 2021879959 12.03.2012
43/2012 poplatky za mobil.telefóny, ORANGE 200,20 13.03.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského č.48,                     011 09 Žilina, IČO:37808427,  DIČ: 2021626695 15.03.2012
44/2012 pohonné hmoty 7,90 498/10 12.03.2012 SLOVNAFT a.s.,                        Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava,                       IČO: 31322832,                             IČ DPH: SK 2020372640 15.03.2012
45/2012 publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve 21,- 02.03.2012 RVC Martin, Námestie S.H.Vajanského 1,                        IČO: 31938434, DIČ: 2020604443 15.03.2012
46/2012 za internet v L.Hrádku 8,40 548/11 06.03.2012 Fibris, s.r.o., SNP 315, 033 01 Lipt.Hrádok,  IČO: 36420212,  DIČ: 2021841063 15.03.2012
47/2012 materiál 62,10 11/2012 05.03.2012 UROB SI SÁM – LH s.r.o,  Hviezdoslavova 162,                   033 01 Lipt.Hrádok,                   IČO: 44222424, DIČ: 2022639102 15.03.2012
48/2012 poplatok za znečisťovanie ovzdušia 3,45 06.03.2012 Mesto Liptovský Mikuláš, Mestdký úrad, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 15.03.2012
49/2012 servis rohoží 19,15 469/10 05.03.2012 Lindstrom. s.r.o.,                   Orečianska ulica 3,                      917 01 Trnava, IČO: 35742364, DIČ: 2020219883 15.03.2012
50/2012 telekomunikačné poplatky 188,05 290/04 12.03.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,                                       825 13 Bratislava,                        IČO: 35763469, DIČ: 2020273893 15.03.2012
51/2012 spotreba plynu 2996,- 587/11 02.03.2012 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a,          825 11 Bratislava 26,                        IČO : 35815256, DIČ: 202025982 15.03.2012
52/2012 za datové služby VUC NET DSL 110,40 330/06 13.03.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského č.48,                     011 09 Žilina, IČO:37808427,  DIČ: 2021626695 19.03.2012
53/2012 Nedoplatok MLD 1493,94 533/10 12.03.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47 Žilina, IČO: 36403008, DIČ: 2020106682 21.03.2012
54/2012 stravné lístky 2394,00 17/2012 02.03.2012 DOXX-Stravné lístky, s.r.o., Murgašiva 3, 010 01 Žilina,              IČO: 36391000,                           IČ DPH: SK2020104449 21.03.2012
55/2012 predplatné za časopis Mineralia Slovaca 22,40 13.03.2012 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1,              817 04 Bratislava, IČO:0031753604, DIČ:2020719646 26.03.2012
56/2012 poplatok za komunálne odpady 126,27 1620127122/2012 12.03.2012 Mesto Liptovský Mikuláš, Mestdký úrad, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 26.03.2012
57/2012 kúrenie LMR 2/2012 5785,80 540/11 12.03.2012 CZT Ružomberok ,s.r.o., Bystrická cesta 1,                             034 01 Ružomberok,               IČO: 36820300, DIČ: 2022426296 26.03.2012
58/2012 doprava a inštalácia výstavy „Hrnček náš každodenný“ v L.Hrádku 70,- 38/2011 16.03.2012 Ing. Vladimír BULLO, J.Petrikovicha 5/12,036 01 Martin. IČO: 10875492, DIČ: 2020590363 30.03.2012
59/2012 odhŕňanie snehu v MLD Pribylina 120,- 7/2012 29.03.2012 Ľuboš Bobrík,                       Pribylina 346, 032 42 Prinylina, IČI: 43176424, DIČ: 1049287239 30.03.2012
60/2012 pohonné hmoty 249,7 498/10 22.03.2012 SLOVNAFT a.s.,                        Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava,                       IČO: 31322832,                             IČ DPH: SK 2020372640 03.04.2012
61/2012 za knihy SA 2011/1,2 24,50 26.03.2012 Archeologický ústav SAV,           Akademická 2, 949 21 Nitra       IČO:00166723, DIČ:2021246656 03.04.2012
62/2012 vodné, stočné, zážk.vody 316,15 461/10 21.03.2012 Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s., Pri Váhu č.6,    034 06 Ružomberok            IČO:36672271, IČDPH:SK2022239043 03.04.2012
63/2012 DzN Ružomberok 40,12 rozhodnutie č.033542/2012 14.03.2012 Mesto Ružomberok,          Námestie A.Hlinku 1,                 034 01 Ružomberok 03.04.2012
64/2012 demontáž a montáž el.zámku v NM L.Hrádok 87,12 27/2012 28.03.2012 Peter Bátory Liptovská Lúžna 738,     034 72 Liptovská Lúžna          IČO:33018456, DIČ:1020485752 03.04.2012
65/2012 predplatné časopisu-Životné prostredie 2012 6,97 30.03.2012 L.K.Permanent s.r.o.,       Hattalova 12, 831 03 Bratislava    IČO:31352782,DIČ:2020336373 03.04.2012
66/2012 servis rohoží 19,15 469/10 30.03.2012 Lindstrom. s.r.o.,                   Orečianska ulica 3,                      917 01 Trnava, IČO: 35742364, DIČ: 2020219883 03.04.2012
67/2012 predstavenie DFS Liptáčik v LMR 35,- 26/2012 03.04.2012 Foklórny súbor Liptov,      Madačova 1, 034 01 Ružomberok  IČO:37803271, DIČ:2021550597 04.04.2012
68/2012 internet L.Hrádok 8,40 548/11 10.04.2012 Fibris, s.r.o., SNP 315, 033 01 Lipt.Hrádok,  IČO: 36420212,  DIČ: 2021841063 12.04.2012
69/2012 činnosť TPO,BOZP za 3/2012 71,70 427/9 03.04.2012 GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Lipt.Mikuláš,                     IČO: 36376981, DIČ: 2020126152 12.04.2012
70/2012 monitorovanie 111,53 464/10 04.04.2012 JÁGER-ochrana osôb a majetku, s.t.o., Podtatranského 10,               031 01 Lipt.Mikuláš,                       IČO: 21622933,                        DIČ:  2020429433 12.04.2012
71/2012 kúrenie ČO L.Mikuláš 130,- 589/11 05.04.2012 Dušan Mrázik, Tranovského 3, 031 01 Lipt.Mikuláš,                           IČO: 40978281, DIČ: 1044241892 12.04.2012
72/2012 stavebné náradie 39,28 13/2012 05.04.2012 Štefan Ratkoš-UNIMIX,          Vyšné Fabriky 45,                      033 01 Liptovský Hrádok         IČO:30517010, DIČ:1020477568 12.04.2012
73/2012 časopis Múzeum č.1-4/2012 30,84 10.04.2012 Slovenské národné múzeum      Vajanského nábrežie č.2           810 06 Bratislava 16             IČO:00164721, DIČ:2020603068 12.04.2012
74/2012 zálohové platby  za plyn 2170,- 587/11 02.04.2012 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a,          825 11 Bratislava 26,                        IČO : 35815256, DIČ: 202025982 13.04.2012
75/2012 poplatky za mobil.telef.       ORANGE 205,92 12.04.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského č.48,                     011 09 Žilina, IČO:37808427,  DIČ: 2021626695 17.04.2012
76/2012 za pohonné hmoty 125,55 498/10 10.04.2012 SLOVNAFT. a.s., Vlčie hrdlo 1,   82 412 Bratislava,                       IČO: 31322832,                             IČ DPH: SK 2020372640 17.04.2012
77/2012 materiál 188,68 19/2012 12.04.2012 UROB SI SÁM – LH s.r.o,  Hviezdoslavova 162,                   033 01 Lipt.Hrádok,                   IČO: 44222424, DIČ: 2022639102 17.04.2012
78/2012 za VUC NET DSL 110,40 330/06 12.04.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského č.48,                     011 09 Žilina, IČO:37808427,  DIČ: 2021626695 18.04.2012
79/2012 za stravné lístky 2094,75 28/2012 03.04.2012 DOXX-Stravné lístky, s.r.o., Murgašiva 3, 010 01 Žilina,              IČO: 36391000,                           IČ DPH: SK2020104449 19.04.2012
80/2012 dodávka tep.energie LMR 3667,31 540/11 11.04.2012 CZT Ružomberok ,s.r.o., Bystrická cesta 1,                             034 01 Ružomberok,               IČO: 36820300, DIČ: 2022426296 24.04.2012
81/2012 nedoplatok MLD Pribylina 559,06 533/10 12.04.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47 Žilina, IČO: 36403008, DIČ: 2020106682 24.04.2012
82/2012 pravidelné poplatky 191,06 290/04 11.04.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,                                       825 13 Bratislava,                        IČO: 35763469, DIČ: 2020273893 24.04.2012
83/2012 rozšírenie internetového pripojenia L.Hrádok 32,40 548/11 11.04.2012 Fibris, s.r.o., SNP 315, 033 01 Lipt.Hrádok,  IČO: 36420212,  DIČ: 2021841063 24.04.2012
84/2012 papiernícky sortiment 85,56 20/2012 24.04.2012 Pavel Zatroch-RENA          ul.Juraja Martinku 113                033 01 Liptovský Hrádok             IČO:34286489, DIČ:1020478030 26.04.2012
85/2012 rekapitulácia fa Kalvárska a LMR 994,38 527/10 21.03.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47 Žilina, IČO: 36403008, DIČ: 2020106682 26.04.2012
86/2012 pohonné hmoty 125,57 498/10 23.04.2012 SLOVNAFT a.s.,                        Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava,                       IČO: 31322832,                             IČ DPH: SK 2020372640 30.04.2012
87/2012 Vystúpenie FS Váh v MLD Pribylina 8.5..2012 416,- 23/2012 25.04.2012 Združenie priateľov Folklórneho súboru Váh, Palučanská 629/87 031 01 Liptovský Mikuláš        IČO:35654163, DIČ:2020582674 30.04.2012
88/2012 Veterinárne úkony v MLD Pribylina 35,80 30.04.2012 MVDr. Tomáš Šafran                  Pod slivkou 512/3,                     031 04 Liptovský Mikuláš         DIČ:1021638002 30.04.2012
89/2012 Časopis Slovenský národopis 1-5/2011 16,10 18.04.2012 SAP-Slovak Academic Press s.r.o., Šafárikovo nám. 2            811 02 Bratislava       IČO:35910909, DIČ:2021952031 30.04.2012
90/2012 Kopírovací papier + laminovacie fólie 134,26 34/2012 18.04.2012 Lamitec s.r.o., Planárenská 2,   821 09 Bratislava    IČO:35710691, DIČ:2020249638 30.04.2012
91/2012 činnosť PZS za 1.štvrťtok 2012 162,- 427/9 15.04.2012 GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Lipt.Mikuláš,                     IČO: 36376981, DIČ: 2020126152 04.05.2012
92/2012 poistenie za škodu za obdobie 3.5.2012-2.5.2013 113,52 25.04.2012 Union poisťovňa, a.s.,      Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava IČO:31322051, DIČ:2020800353 04.05.2012
93/2012 vlajka SR 31,80 37/2012 30.04.2012 Signo, s.r.o.,                    Tatranská cesta 68,                   034 01 Ružomberok, ICO:43930824, DIČ:2022516859 10.05.2012
94/2012 servis rohoží 19,15 469/10 30.04.2012 Lindstrom. s.r.o.,                   Orečianska ulica 3,                      917 01 Trnava, IČO: 35742364, DIČ: 2020219883 10.05.2012
95/2012 kúrenie ČO L.Mikuláš 130,- 589/11 04.05.2012 Dušan Mrázik, Tranovského 3, 031 01 Lipt.Mikuláš,                           IČO: 40978281, DIČ: 1044241892 10.05.2012
96/2012 vystúpenie  DFS Cindruška v MLD 9.4.2012 50,- 30/2012 30.04.2012 Obč.združenie DFS Cindruška, Belanská 550/11,                       033 01 Liptovský Hrádok, IČO:42064988, DIČ:2022680275 10.05.2012
97/2012 monitorovanie 111,53 464/10 02.05.2012 JÁGER-ochrana osôb a majetku, s.t.o., Podtatranského 10,               031 01 Lipt.Mikuláš,                       IČO: 21622933,                        DIČ:  2020429433 10.05.2012
98/2012 činnosť TPO, BOZP za 4/2012 71,70 338/06 02.05.2012 GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Lipt.Mikuláš,                     IČO: 36376981, DIČ: 2020126152 10.05.2012
99/2012 materiál 710,47 624/12 09.05.2012 UROB SI SÁM – LH s.r.o,  Hviezdoslavova 162,                   033 01 Lipt.Hrádok,                   IČO: 44222424, DIČ: 2022639102 15.05.2012
100/2012 seminár „Pravidlá písomnej komunikácie“ 32,- 14.05.2012 Anna Čunderlíková                      AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA, J.Kozáčeka 2115/12,                 960 01 Zvolen,          IČO:43984924, DIČ:1045423896 15.05.2012
101/2012 internet L.Hrádok 8,40 548/11 14.05.2012 Fibris, s.r.o., SNP 315, 033 01 Lipt.Hrádok,  IČO: 36420212,  DIČ: 2021841063 15.05.2012
102/2012 spotreba plynu 1553,- 587/11 03.05.2012 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a,          825 11 Bratislava 26,                        IČO : 35815256, DIČ: 202025982 15.05.2012
103/2012 poplatky za mobil Orange 223,88 14.05.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského č.48,                     011 09 Žilina, IČO:37808427,  DIČ: 2021626695 16.05.2012
104/2012 za VUC NET DSL 110,40 330/06 14.05.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského č.48,                     011 09 Žilina, IČO:37808427,  DIČ: 2021626695 17.05.2012
105/2012 stravné lístky 2351,25 38/2012 02.05.2012 DOXX-Stravné lístky, s.r.o., Murgašiva 3, 010 01 Žilina,              IČO: 36391000,                           IČ DPH: SK2020104449 18.05.2012
106/2012 pravidelné poplatky 179,15 290/04 10.05.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,                                       825 13 Bratislava,                        IČO: 35763469, DIČ: 2020273893 18.05.2012
107/2012 pohonné hmoty 168,30 498/10 09.05.2012 SLOVNAFT, a.s.,                     Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO:31322832,                             IČ DPH:SK2020372640 18.05.2012
108/2012 nedoplatok MLD 160,88 533/10 10.05.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47 Žilina, IČO: 36403008, DIČ: 2020106682 22.05.2012
109/2012 dodávka tep.energie LMR 2088,67 540/11 09.05.2012 CZT Ružomberok ,s.r.o., Bystrická cesta 1,                             034 01 Ružomberok,               IČO: 36820300, DIČ: 2022426296 22.05.2012
110/2012 občerstvenie pre prvé dámy v MLD 30,- 54/2012 14.05.2012 Tatiana Tkáčová – Reštaurácia  GURMAN, Dubová 493/1,        031 04 Liptovský Mikuláš, IČO:37375075, DIČ:1021707346 24.05.2012
111/2012 odstránenie havarijného stavu návštevníckych trás hadu Likava 8907,95 633/12 23.05.2012 Obnova s.r.o., Pletiarska 14,     969 01 Banská Štiavnica, IČO:36820652, DIČ:2022437571 24.05.2012
112/2012 preplatok Vlkolínec 908,69 530/10 17.04.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47 Žilina, IČO: 36403008, DIČ: 2020106682 25.05.2012
113/2012 nájomné za garáž na uskladnenie mobiliáru za január-máj 2012 130,- 21.05.2012 Spoločnosť priateľov MLD, Partizánska 153,                        033 01 Liptovský Hrádok, IČO36140643, DIČ2021402108 28.05.2012
114/2012 nájomné za garáž pre motorové vozidlo Volswagen za január-máj 2012 130,- 21.05.2012 Spoločnosť priateľov MLD, Partizánska 153,                        033 01 Liptovský Hrádok, IČO36140643, DIČ2021402109 28.05.2013
115/2012 predĺženie registrácie domény liptovskemuzeu.eu12.06.2012-11.06.2013 9,59 16.05.2012 WebHause s.r.o.,  Paulínska 20, 917 01 Trnava,         IČO:36743852, DIČ:2022329705 28.05.2012
116/2012 daň z nehnuteľností  ČO Lipt.Mikuláš na rok 2012 – 2263,76 € 1.splátka 1131,88 16.04.2012 Mesto – Mestský úrad,         Štúrova ulica 1989/41,               031 42 Liptovský Mikuláš 28.05.2012
117/2012 daň z nehnuteľností  na rok 2012 104,69 25.05.2012 Obec Bukovina                          032 23 Bukovina 28.05.2012
118/2012 reštaurovanie obrazu – portrétu Š.Illészházyho 1025,- 640/12 28.05.2012 Mária Ďuricová akad.mal. Jungmannova 6,                        851 01 Bratislava, DIČ:10251439666 29.05.2012
119/2012 pohonné hmoty 227,49 498/10 23.05.2012 SLOVNAFT, a.s.,                     Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO:31322832,                             IČ DPH:SK2020372640 31.05.2012
120/2012 časopis Slovesnký národopis č.1-5/2012 20,- 33/2012 22.05.2012 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, DIČ: 2021879959 01.06.2012
121/2012 čistenie kanalizácie v NM L.Hrádok 193,20 52/2012 28.05.2012 EKO-SERVIS LM s.r.o., Bellová 14/87, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36013161, DIČ:2020430192 01.06.2012
122/2012 vystúpenie v MLD Pribylina 27.5.2012 200,- 50/2012 28.05.2012 Folklórny súbor Liptov, M.Madačova 1, 03401 Ružomberok, IČO:37803271, DIČ:2021550597 05.06.2012
123/2012 daň z nehnuteľnosti MLD za rok 2012 – 1123,70 1.splátka 561,85 28.05.2012 Obec Pribylina, 03242 Pribylina, IČO:00315711, DIČ:2020581640 05.06.2012
124/2012 prepálenie firmweru na evakuačnom rozhlase 67,03 632/12 28.05.2012 DELTECH, a.s., Hviezdoslavova 1/140, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO:45981817, DIČ:2023184317 05.06.2012
125/2012 činnosť TPO,BOZP za 5/2012 71,70 427/9 28.05.2012 GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Lipt.Mikuláš, IČO:36376981, DIČ 2020126152 07.06.2012
126/2012 servis rohoží 20,40 469/10 28.05.2012 Lindstrom. s.r.o.,  Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO:35742364, DIČ:2020219883 07.06.2012
127/2012 výmena oleja  RK-158BF 204,28 47/2012 24.05.2012 RENAULT Auto Market a.s., 1.mája 2483, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO:36371629, DIČ:2020101050 07.06.2012
128/2012 vystúpenie v MLD Pribylina 27.5.2012 330,- 46/2012 29.05.2012 Združenie Ľudová hudba SLÁČIK, Nábrežie 4.apríla 1860/11, 031 01 Liptovský Mikuláš, DIČ:1070829386 07.06.2012
129/2012 papiernícky sortiment 122,62 58/2012 05.06.2012 Pavel Zatroch-RENA, ul.Juraja Martinku 113,  033 01 Liptovský Hrádok, IČO:34286489, DIČ:1020478030 07.06.2012
130/2012 monitorovanie 111,53 464/10 05.06.2012 JÁGER-ochrana osôb a majetku, s.t.o., Podtatranského 10,  031 01 Lipt.Mikuláš, IČO:21622933,  DIČ:2020429433 07.06.2012
131/2012 oprava vodovodnej prípojky ČO L.Mikuláš 2952,73 51/2012 29.05.2012 EUROS s.r.o., Bytčická 89,   01009 Žilina, IČO:31567703, DIČ:2020448353 08.06.2012
132/2012 kurz prvej pomoci 91,20 427/9 44/2012 28.05.2012 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36376981, DIČ:2020126152 11.06.2012
133/2012 stavebný materiál 108,94 627/12 05.06.2012 Štefan Ratkoš-UNIMIX,          Vyšné Fabriky 45,                      033 01 Liptovský Hrádok         IČO:30517010, DIČ:1020477568 11.06.2012
134/2012 mliečne výrobky  pre program v MLD 126,23 43/2012 01.06.2012 Poľnohospodárske družstvo Východná, Východná 465, 032 32 Východná, IČO00195812, DIČ:2020428333 13.06.2012
135/2012 poplatky za mobilné telefóny ORANGE 295,07 13.06.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského č.48,                     011 09 Žilina, IČO:37808427,  DIČ: 2021626695 14.06.2012
136/2012 mobilný telefón Nokia C5 1,- 13.06.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského č.48,                     011 09 Žilina, IČO:37808427,  DIČ: 2021626695 14.06.2012
137/2012 za datové služby VUC NET DSL 110,40 330/06 13.06.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského č.48,                     011 09 Žilina, IČO:37808427,  DIČ: 2021626695 15.06.2012
138/2012 vymaľovanie depozitáru L.Hrádok a výstavnej sály a chodby kostola v MLD Pribylina 596,25 56/2012 05.06.2012 Dušan Jančuška,                       032 42 Pribylina 481, IČO:44032986, DIČ:1021681254 15.06.2012
139/2012 spotreba plynu 1331,- 587/11 05.06.2012 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a,          825 11 Bratislava 26,                        IČO : 35815256, DIČ: 202025982 15.06.2012
140/2012 internet L.Hrádok 8,40 548/11 05.06.2012 Fibris, s.r.o., SNP 315, 033 01 Lipt.Hrádok,  IČO: 36420212,  DIČ: 2021841063 15.06.2012
141/2012 mliečne výrobky pre prgram v MLD 193,38 53/2012 05.06.2012 Poľnohospodárske družstvo Východná, Východná 465, 032 32 Východná, IČO00195812, DIČ:2020428333 15.06.2012
142/2012 tovar na reštaurovanie zbierkových predmetov 1061,11 624/12 57/2012 05.06.2012 UROB SI SÁM – LH s.r.o,  Hviezdoslavova 162,                   033 01 Lipt.Hrádok,                   IČO: 44222424, DIČ: 2022639102 15.06.2012
143/2012 preprava osôb 27.5.2012 Ružomberok-MLD a späť 131,- 45/2012 07.06.2012 LIORBUS s.r.o. , Bystrická cesta 62, 03401 Ružomberok, IČO:36442488, DIČ:SK2022176453 15.06.2012
144/2012 pravidelné poplatky 197,92 290/04 07.06.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,                                       825 13 Bratislava,                        IČO: 35763469, DIČ: 2020273893 15.06.2012
145/2012 údržba, aktualizácia a úprava webových stránok LMR za obdobie 1.1.-31.5.2012 166,70 64/2012 08.06.2012 Ing. Daniel Ryšan – DARKOM, Belanská 550/7,  03301 Liptovský Hrádok, IČO:45974373, DIČ:1071806516 15.06.2012
146/2012 realizácia webových stránok LMR 596,- 643/12 11.06.2012 Ing. Daniel Ryšan – DARKOM, Belanská 550/7,  03301 Liptovský Hrádok, IČO:45974373, DIČ:1071806516 15.06.2012
147/2012 tradičné pečivo pre program TU Košice  v MLD Pribylina 90,- 54/2012 08.06.2012 Tatiana Tkáčová – Reštaurácia  GURMAN, Dubová 493/1,        031 04 Liptovský Mikuláš, IČO:37375075, DIČ:1021707346 15.06.2012
148/2012 predstavenie 10.06.2012 v MLD Pribylina 200,- 48/2012 11.06.2012 Občianske združenie bábkový súbor OFINA, Anna Nišurová, Riadok 5A/9, 034 01 Ružomberok, IČO:42060524, DIČ:2022503109 15.06.2012
149/2012 ihly na plstenie 9,60 05.06.2012 Mgr. Oľga Dzúrová, Lounska 629/3, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO:44862547, DIČ:1044711965 15.06.2012
150/2012 zhotovenie telefónneho  vedenia pre  klapku 110  v NM L.Hrádok 156,90 35/2012 05.06.2012 Peter Bátory Liptovská Lúžna 738,     034 72 Liptovská Lúžna          IČO:33018456, DIČ:1020485752 19.06.2012
151/2012 služby pri servírovaní jedla 27.5.2012 v MLD-Ovčiarska nedeľa 70,- 49/2012 06.06.2012 Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:00893528, DIČ:2020581750 19.06.2012
152/2012 nedoplatok za el.energiu MLD Pribylina 89,95 533/10 08.06.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47 Žilina, IČO: 36403008, DIČ: 2020106682 19.06.2012
153/2012 pohonné hmoty 213,72 498/10 08.06.2012 SLOVNAFT a.s.,                        Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava,                       IČO: 31322832,                             IČ DPH: SK 2020372640 19.06.2012
154/20112 stravné lístky 2479,50 592012 01.06.2012 DOXX-Stravné lístky, s.r.o., Murgašiva 3, 010 01 Žilina,              IČO: 36391000,                           IČ DPH: SK2020104449 21.06.2012
1552012 dodávka tep.energie LMR 194,36 540/11 08.06.2012 CZT Ružomberok ,s.r.o., Bystrická cesta 1,                             034 01 Ružomberok,               IČO: 36820300, DIČ: 2022426296 21.06.2012
156/2012 sťahovacie pásky, nepremokavé plachty 34,67 65/2012 11.06.2012 KROUPA KAJO, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, 02601 Dolný Kubín, IČO:36362981, ČDPH:SK2022199124 25.06.2012
157/2012 kominárske práce -ČO L.M.,Bukovina,MLD,NM L.Hrádok 508,20 19.06.2012 Kominárstvo Ružomberok s.r.o., Na Kopanici 1435/37, 026 01 Dolný Kubín, IČO:36416762, DIČ:2021785128 25.06.2012
158/2012 reštaurovanie obrazu – portrétu Š.Illészházyho 1000,- 640/12 22.06.2012 Mária Ďuricová akad.mal. Jungmannova 6,                        851 01 Bratislava, DIČ:10251439666 26.062012
159/2012 pohonné hmoty 406,52 498/10 22.06.2012 SLOVNAFT, a.s.,                     Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO:31322832,                             IČ DPH:SK2020372640 26.06.2012
160/2012 prenájom toaletnej kabíny pre archeoskanzen Havránok 58,80 61/2012 21.06.2012 TOI & TOI s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO:36383074, IČDPH:SK2020097805 29.06.2012
161/2012 registrácia zvierat formou označ.materiálu v MLD Pribylina 5,18 22.06.2012 Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p., Starohájska 29, 852 27 Bratislava, IČO:36856096, DIČ:2022511304 29.06.2012
162/2012 servis rohoží 20,40 469/10 20.06.2012 Lindstrom s.r.o.,   Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava, IČO:35742364, DIČ:2020219883 10.07.2012
163/2012 vodné, stočné, zážk.vody 375,89 461/10 21.06.2012 Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s., Pri Váhu č.6,  034 06 Ružomberok,  IČO:36672271, IČDPH:SK2022239043 10.07.2012
164/2012 ovčí syr, bryndza pre program 19,48 69/2012 26.06.2012 Poľnohospodárske družstvo Východná, Východná 465, 032 32 Východná, IČO00195812, DIČ:2020428333 10.07.2012
165/2012 činnosť TPO, BOZP za 6/2012 71,70 427/9 27.06.2012 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36376981, DIČ:2020126152 10.07.2012
166/2012 monitorovanie 111,53 464/10 04.07.2012 JÁGER – ochrana osôb a majetku, s.r.o., Podtatranského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:31622933, DIČ:2020429433 10.07.2012
167/2012 odstránenie havarijného stavu návštevníckych trás hadu Likava 3243,91 633/12 23.05.2012 Obnova s.r.o., Pletiarska 14,     969 01 Banská Štiavnica, IČO:36820652, DIČ:2022437571 13.07.2012
168/2012 realizácia webových stránok LMR 447,- 643/12 27.06.2012 Ing. Daniel Ryšan – DARKOM, Belanská 550/7,  03301 Liptovský Hrádok, IČO:45974373, DIČ:1071806516 13.07.2012
169/2012 oprava osvetlenia depozitu v ČO v Liptovskom Mikuláši 132,- 78/2012 02.07.2012 ŠTIG s.r.o., Palúčanská 613/65, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:46504702, DIČ:2023421719 13.07.2012
170/2012 preprava zbierok Lipt.Hrádok-Pribylina 70,10 76/2012 03.07.2012  Adriana Malejková MA. A. DOP, Hurbanova 214/23,03301 Liptovský Hrádok, IČO:40005801, DIČ:1044957936 13.07.2012
171/2012 spotreba plynu 1318,- 587/11 03.07.2012 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a,  825 11 Bratislava 26,  IČO :35815256, DIČ:202025982 13.07.2012
172/2012 poplatky za mobilné telefóny ORANGE 270,67 17.07.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského č.48,                     011 09 Žilina, IČO:37808427,  DIČ: 2021626695 13.07.2012
173/2012 pohonné hmoty 191,21 498/10 10.07.2012 SLOVNAFT, a.s.,                     Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO:31322832,                             IČ DPH:SK2020372640 18.07.2012
174/2012 odvoz odpadu za 1.polrok 2012 72,60 251/04 11.07.2012 Obec Pribylina,                      03242 Pribylina,       IČO:00315711, DIČ:2020581640 18.07.2012
175/2012 DzN Liptovská Slienica 21,08 11.07.2012 Obec Liptovská Slienica,        03223 Liptovská Sielnica 18.07.2012
176/2012 pravidelné poplatky 186,90 290/04 11.07.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,  825 13 Bratislava,  IČO:35763469, DIČ:2020273893 18.07.2012
177/2012 občerstvenie  pre podujatie „Remeslo má zlaté dno“ v MLD Pribylina dňa 17.06.2012 60,81 67/2012 11.07.2012 Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:00893528, DIČ:2020581750 18.07.2012
178/2012 internet L.Hrádok 8,40 548/11 18.07.2012 Fibris, s.r.o., SNP 315, 033 01 Lipt.Hrádok,  IČO: 36420212,  DIČ: 2021841063 18.07.2012
179/2012 dodanie turistických známok a stampiek 1300,97 36/2012 27.05.2012 Ing. Ernest Rusnák,   Kováčova vila 2, 054 01 Levoča, IČO:34804889, DIČ:1020680518 19.07.2012
180/2012 vodné a stočné L.Hrádok 118,19 574/11 11.07.2012 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO:36672441, DIČ:2022236557 19.07.2012
181/2012 preklad podkladov k žiadosti pre projekt „Ovčiarska vlna v minulosti a súčasnosti pre krásu a úžitok“ 40,- 81/2012 12.07.2012 Mgr. Jolanta Drobčová, Tlmočnícke sužby sprostredkovanie a obchod, Medze 35, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO:33835519, DIČ:1021691484 19.07.2012
182/2012 stravné lístky 2707,50 77/2012 02.07.2012 DOXX-Stravné lístky, s.r.o., Murgašiva 3, 010 01 Žilina,  IČO: 36391000,   IČ DPH: SK2020104449 19.07.2012
183/2012 nájom + servis toaletnej kabíny archeoskanzen Havránok 58,80 61/2012 16.07.2012 TOI  TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO:36383074, IČDPH:SK2020097805 19.07.2012
184/2012 reštaurovanie obrazu – portrétu Š.Illészházyho 700,- 640/12 17.07.2012 Mária Ďuricová akad.mal. Jungmannova 6,  851 01 Bratislava, DIČ:10251439666 19.07.2012
185/2012 dátové služby VUC NET DSL 94,80 330/06 17.07.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského č.48,                 011 09 Žilina,           IČO:37808427,  DIČ:2021626695 20.07.2012
186/2012 nedoplatok MLD Pribylina 176,28 533/10 11.07.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,  010 47 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682 24.07.2012
187/2012 oprava, regulácia a nastavenie chlorátora vo vodárni MLD Pribylina 216,- 79/2012 18.07.2012 ŠTIG s.r.o., Palúčanská 613/65, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:46504702, DIČ:2023421719 24.07.2012
188/2012 flautový koncert pre prgram TU Košice v MLD Pribylina dňa 30.05.2012 35,- 55/2012 19.07.2012 Základná umelecká škola – Hudobný odbor, Partizánska 185, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO:17319617607, DIČ:2021408598 24.07.2012
189/2012 tovar na reštaurovanie zbierkových predmetov 1105,79 624/12 60/2012 18.07.2012 UROB SI SÁM – LH s.r.o,  Hviezdoslavova 162,                   033 01 Lipt.Hrádok,                   IČO: 44222424, DIČ: 2022639102 24.07.2012
190/2012 preplatok Bukovina 52,22 532/10 16.07.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47 Žilina, IČO: 36403008, DIČ: 2020106682 25.07.2012
191/2012 dodanie turistických známok a stampiek 388,80 36/2012 07.06.2012 Ing. Ernest Rusnák,   Kováčova vila 2, 054 01 Levoča, IČO:34804889, DIČ:1020680518 30.07.2012
192/2012 operatívny servis-zatopené čidlá v expozícii Hlinka 79,78 632,/12 16.07.2012 DELTECH, a.s., Hviezdoslavova 1/140, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO:45981817, DIČ:2023184317 30.07.2012
193/2012 pohonné hmoty 138,32 698/10 20.07.2012 SLOVNAFT a.s.,   Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava,  IČO:31322832, IČ DPH:SK 2020372640 30.07.2012
194/2012 preplatok za vodné a stočné ČO Lipt.Mikuláš 190,33 574/11 11.07.2012 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO:36672441, DIČ:2022236557 24.07.2012
195/2012 vyčerpanie žumpy v MLD Pribyline 208,39 87/2012 30.07.2012 Obec Pribylina, 032 42 Pribylina, IČO:00315711, DIČ:2020581640 07.08.2012
196/2012 lisované seno 1265,- 84/2012 31.07.2012 Ľuboš Bobrík,  Pribylina 346, 03242 Prinylina, IČI:43176424, DIČ:1049287239 07.08.2012
197/2012 papiernícky sortiment 95,74 619/12 85/2012 26.07.2012 Pavel Zatroch-RENA,  ul.Juraja Martinku 113, 03301 Liptovský Hrádok,  IČO:34286489, DIČ:1020478030 07.08.2012
198/2012 vystúpenie v MLD Pribylina 22.07.2012 200,- 88/2012 26.07.2012 Folklórny súbor Liptov, M.Madačova 1, 03401 Ružomberok, IČO:37803271, DIČ:2021550597 07.08.2012
199/2012 činnosť TPO, BOZP za 7/2012 71,70 427/9 30.07.2012 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36376981, DIČ:2020126152 07.08.2012
200/2012 DzN 20,75 23.07.2012 Obec Likavka, 034 95 Likavka, IČO:00315362 07.08.2012
201/2012 monitorovanie 111,53 464/10 06.08.2012 JÁGER – ochrana osôb a majetku, s.r.o., Podtatranského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:31622933, DIČ:2020429433 07.08.2012
202/2012 práce spojené s vybudovaním vodovodnej a kanalizačnej prípojky do hospod.budovy  NM L.Hrádok 1756,84 103/2012 13.08.2012 Roman Koky RELO STAV,     Štôla 92, 05937 Štôla, IČO:43268919, DIČ:1077087715 13.08.2012
203/2012 poplatky za mobilné telefóny ORANGE 279,49 17.08.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského 48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 15.08.2012
204/2012 preprava osôb 22.07.2012 Rbk-Pribylina 132,- 89/2012 06.08.2012 SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO:36403431, DIČ:202127835 15.08.2012
205/2012 oreddavok na Finančného spravodajcu ročník 2013 19,98 06.08.2012 Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázuda 23A,                   010 01 Žilina,   IČO: 31592503,  DIČ: 2020449189 15.08.2012
206/2012 spotreba plynu 1318,00 587/11 06.08.2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26, IČO:35815256, DIČ:2020259802 15.08.2012
207/2012 tovar na reštaurátorské a konzervačné práce 462,02 624/12 15.08.2012 UROB SI SÁM – LH s.r.o,  Hviezdoslavova 162,                   033 01 Lipt.Hrádok,                   IČO: 44222424, DIČ: 2022639102 15.08.2012
208/2012 internet L.Hrádok 8,40 548/11 15.08.2012 Fibris, s.r.o., SNP 315, 033 01 Lipt.Hrádok,  IČO: 36420212,  DIČ: 2021841063 15.08.2012
209/2012 datové služby VUC NET DSL 94,80 330/06 17.08.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského 48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 16.08.2012
210/2012 periodikum Poradca-doplatok za rok 2011 28,40 13.02.2012 PORADCA s.r.o. Pri celulózka 40, 010 01 Žilina, IČO36371271, DIČ:2020102293 20.08.2012
211/2012 oprava omietky a náter vstupu a čelnej steny fasády kaštielu z Parížoviec v MLD Pribylina 220,00 101/2012 20.08.2012 Ivana Račková KORA,           03242 Pribylina,        IČO:44610246, DIČ:1047395052 20.08.2012
212/2012 servis rohoží 20,40 469/10 20.07.2012 Lindstrom s.r.o.,   Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava, IČO:35742364, DIČ:2020219883 20.08.2012
213/2012 stravné lístky 1995,00 100/2012 06.08.2012 DOXX – Stravné lístky, s.r.o., Králov 356, 010 01 Žilina, IČO:36391000, DIČ:2020104449 20.08.2012
214/2012 predplatné „Poradca 2013“ 28,40 20.08.2012 PORADCA s.r.o. Pri celulózka 40, 010 01 Žilina, IČO36371271, DIČ:2020102293 21.08.2012
215/2012 vyčerpanie žumpy v MLD Pribyline 227,99 17.08.2012 Obec Pribylina, 03242 Pribylina, IČO:00315711, DIČ:2020581640 21.08.2012
216/2012 nájom + servis toaletnej kabíny archeoskanzen Havránok 58,80 61/2012 17.08.2012 TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava, IČO:36383074, IČDPH:SK2020097805 21.08.2012
217/2012 propagačný materiál ROLL 85 + grafika 69,60 99/2012 17.08.2012 Vladimír Rengevič GRAFON, Trnavského 19, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:32598912, DIČ:1020480010 21.08.2012
 218/2012 pravidelné poplatky 194,89 590/04 17.08.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ:2020273893 21.08.2012
219/2012 nedoplatok za el. energiu MLD Probylina 176,21 533/10 17.08.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,                010 47 Žilina, IČO: 36403008, DIČ: 2020106682 21.08.2012
220/2012 pohonné hmoty 270,71 587/11 17.08.2012 SLOVNAFT, a.s.,                     Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO:31322832,                             IČ DPH:SK2020372640 21.08.2012
221/2012 výstavné panely 299,50 17.08.2012 Vladimír Rengevič GRAFON, Trnavského 19, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:32598912, DIČ:1020480010 21.08.2012
222/2012 elektro materiál 208,31 629/12 17.08.2012 Vladimír Bella, BELLA ELEKTRO – ZDRUŽENIE, Borbisova 2,    03101 Liptovský Mikuláš, IČO:17874769, DIČ:1020481583 21.08.2012
223/2012 dodanie turistických známok a stampiek 733,80 10.08.2012 Ing. Ernest Rusnák,   Kováčova vila 2, 054 01 Levoča, IČO:34804889, DIČ:1020680518 21.08.2012
224/2012 ihličnaté rezivo 50×200 na vyhotovenie detského ihriska 226,80 109/2012 20.08.2012 I.V.E. – Hrádok s.r.o.,    Partizánska 89, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:31632050, DIČ:2020429587 22.08.2012
225/2012 cudzojazyčný preklad na webovú stránku LMR 135,00 110/2012 17.08.2012 Mgr. Dana Wolfová JIGSAW, Moyzesova 182, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:40005003, DIČ:1021608533 28.08.2012
226/2012 servis rohoží 20,40 469/10 17.08.2012 Lindstrom s.r.o.,   Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava, IČO:35742364, DIČ:2020219883 28.08.2012
227/2012 dodávka magnetiek hradu Likava 355,68 28.08.2012 Miroslav Liška FOX-flor, Štefunkova 16/68, 03601 Martin, IČO:14188490, IČDPH:SK1020489602 28.08.2012
228/2012 krmivo pre psom 105 kg 24,57 111/2012 24.08.2012 MIMAT Milan Matejka, ul.Žiarska 602/2, 031 04 Lipt.Mikuláš, IČO:3259302,  IČ DPH:SK1020478141 28.08.2012
229/2012 vstupenky MLD Pribylina 1026,00 80/2012 27.08.2012 REPROservis Kováč, s.r.o.,    SNP 200, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:36704393, IČDPH:SK2022280128 28.08.2012
230/2012 vstupenky Liptovské múzeum v Ružomberku 864,00 80/2012 27.08.2012 REPROservis Kováč, s.r.o.,    SNP 200, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:36704393, IČDPH:SK2022280128 28.08.2012
231/2012 priestorové a výtvarné riešenie expozície pre projekt „Čipkárska cesta v prihraničnom regióne“ 800,00 631/12 129/2012 27.08.2012 Ing. arch. Júlia Kunovská 28.08.2012
232/2012 vydanie poblikácie-príprava textov, fotomateriálu pre publikáciu „Čipkárska cesta v prihraničnom regióne“ 800,00 120/2012 27.08.2012 Soňa Červená, Demänová 434, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:44010893, DIČ:1049488440 28.08.2012
233/2012 výroba propagačného materiálu informačný baner vrátane vytlačenej grafiky 1214,40 74/2012 27.08.2012 Vladimír Rengevič GRAFON, Trnavského 19, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:32598912, DIČ:1020480010 28.08.2012
234/2012 vydanie poblikácie „Čipkárska cesta v prihraničnom regióne“ v počtr 1000 ks 5479,92 119/2012 27.08.2012 REPROservis Kováč, s.r.o.,    SNP 200, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:36704393, IČDPH:SK2022280128 28.08.2012
235/2012 preklad textu do anglického jazyka pre projekt „Čipkárska cesta v prihraničnom regióne“ 40,00 118/2012 27.08.2012 Mgr. Dana Wolfová JIGSAW, Moyzesova 182, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:40005003, DIČ:1021608533 28.08.2012
236/2012 cateringové služby-občerstvenie pre účastníkov workshopov  5.8 a 19.8.2012 v MLD Pribylina pre projekt „Čipkárska cesta v prihraničnom regióne“ 2124,00 102/2012 28.08.2012 LPJ-Gastro, s.r.o., Prekážka 724/5, 03301 Liptovský Hrádok, IČO44127472, DIČ:2022622019 28.08.2012
237/2012 hudobno-tanečný program na workshopoch v MLD Pribylina 5.8 a 19.8.2012 pre projekt „Čipkárska cesta v prihraničnom regióne“ 750,00 98/2012 28.08.2012 Folklórna skupina Sliačanka, 03484 Liptovské Sliače, IČO:36136964 28.08.2012
238/2012 pohonné hmoty 342,65 498/10 24.08.2012 SLOVNFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO:31322832, IČDPH:SK2020372640 30.08.2012
239/2012 Veterinárne úkony v MLD Pribylina 27,88 83/2012 24.08.2012 MVDr. Tomáš Šafran                  Pod slivkou 512/3,                     031 04 Liptovský Mikuláš         DIČ:1021638002 30.08.2012
240/2012 vystúpenie v MLD Pribylina 19.08.2012 80,00 108/2012 27.08.2012 Občianske združenie Folklórna skupina LÚČAN. 03482 Lúčky 141, IČO:37901494 30.08.2012
241/2012 výroba komponentov pre osvetllenie expozície, montáž vrátane osvetlenia pre projekt „Čipkárska cesta v prihraničnom regióne.“ 13980,00 128/2012 28.08.2012 Ing. Jozef BLECHA, Budatínska 41, 85106 Bratislava, IČO:11665114, DIČ:1020211467 30.08.2012
243/2012 preklad textu do poľského jazyka pre projekt „Čipkárska cesta v prihraničnom regióne.“ 90,00 117/2012 30.08.2012 Jolanta Drobčová 30.08.2012
244/2012 preprava osôb 19.08.2012 na trase Lúčky-Pribylina-Lúčky 129,48 107/2012 24.08.2012 SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO:36403431, DIČ:202127835 04.09.2012
2732012 doplatok za rok 2012 mesačníka „verejná správa 2012“ 34,80 03.09.2012 PORADCA s.r.o. Pri celulózka 40, 010 01 Žilina, IČO36371271, DIČ:2020102293 06.09.2012
2742012 monitorovanie 111,53 344/06 04.09.2012 JÁGER-ochrana osôb a majetku, s.r.o., Podtatranského 10, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:31622933, DIČ:20204294323 10.09.2012
2752012 1 ks meč jeden a polručný, 1 ks pošva na meč 168,00 112/2012 30.08.2012 Rastislav Mozola ART KOV – Umelecké kováčstvo, Štúrova 945/14, 95633 Chynorany, IČO:34578153, DIČ:1026506976 10.09.2012
2762012 činnosť TPO, BOZP za 8/2012 71,70 338/06 03.09.2012 GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36376981, DIČ:2020126152 10.09.2012
277/2012 výmena streš.trstinovej krytiny a oprava strešnej konštrukcie na objektoch archeoskanzenu Havránok 5814,60 659/12 11.09.2012 Ladislav Novák, 94341 Nová Vieska 227, IČO:43015077, DIČ:1040095232 12.09.2012
2782012 nájom + servis toaletnej kabíny archeoskanzen Havránok 58,80 61/2012 07.09.2012 TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava, IČO:36383074, IČDPH:SK2020097805 12.09.2012
2792012 orezanie stromov  v NKP Bukovina 780,00 92/2012 11.09.2012 Michal Červeň, Jána Stanislava 48, 03203 Liptovský Ján, IČO:43224512, DIČ:1076616255 12.09.2012
2802012 kompletná rekonštrukcia objektu chliev  zo sídelného celku keltskej usadlosti v archeoskanzene Havránok 402,00 134/2012 11.09.2012 Ing.Milan PROFANT, Čierny Váh 26, 03233 Kráľova Lehota, IČO:40980464, IČDPH:SK1021624890 12.09.2012
2812012 súbory vzorov na paličkovanie „Liptovská čipka“ 87,00 114/2012 22.08.2012 Jana Frajkorová Ateliér JANA, Suvorovova 24, 08005 Prešov 5, IČO:37050826, DIČ:1034256971 14.09.2012
2822012 tovar na reštaurovanie zbierkových predmetov 683,76 624/12 106/2012 04.09.2012 UROB SI SÁM – LH s.r.o,  Hviezdoslavova 162,                   033 01 Lipt.Hrádok,                   IČO: 44222424, DIČ: 2022639102 14.09.2012
2832012 odzálohovanie dát, kompletná reinštalácia PC, vrátane dát a nastavení PC HP 2301 90,00 121/2012 04.09.2012 GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 97404 Banská Bystrica, IČO:36033987, IČDPH:SK2020087498 14.09.2012
2842012 výrobky zo syra na akciu dňa 31.08.2012 59,54 123/2012 04.09.2012 Poľnohospodárske družstvo Východná, Východná 465, 032 32 Východná, IČO00195812, DIČ:2020428333 14.09.2012
2852012 za internet v L.Hrádku 10/2012 8,40 320/05 11.09.2012 Fibris, s.r.o., SNP 315, 033 01 Lipt.Hrádok,  IČO: 36420212,  DIČ: 2021841063 14.09.2012
2862012 materiál 7,97 627/12 06.09.2012 Štefan Ratkoš-UNIMIX,          Vyšné Fabriky 45,                      033 01 Liptovský Hrádok         IČO:30517010, DIČ:1020477568 14.09.2012
2872012 prenájom časti rúrkového lešenia na opravu fasády severnej steny kostola v MLD v Pribyline 780,00 32A/2012 10.09.2012 Ivana Račková KORA,           03242 Pribylina,        IČO:44610246, DIČ:1047395052 14.09.2012
2882012 zálohová platba za el.energiu za MLD v Pribyline 1225,00 606/12 14.09.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682, IČDPH:SK2020106682 14.09.2012
2892012 zálohová platba za el.energiu za ČO Liptovský Mikuláš 498,00 613/12 14.09.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682, IČDPH:SK2020106683 14.09.2012
2902012 zálohová platba za el.energiu za Vlkolínec+Vyšná Boca 256,00 609/12, 610/12 14.09.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682, IČDPH:SK2020106684 14.09.2012
2912012 zálohová platba za el.energiu za LMR a Kalvárska v Ružomberku 495,00 604/12,604/12 14.09.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682, IČDPH:SK2020106685 14.09.2012
2922012 zálohová platba za el.energiu za NM L.Hrádok 166,00 615/12 14.09.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682, IČDPH:SK2020106686 14.09.2012
2932012 poplatky za mobilné telefóny ORANGE 298,00 13.09.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského č.48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 17.09.2012
2942012 dodávka látkových roletiek-4 ks 439,20 115/2012 14.09.2012 Tomáš Rybnikár firma VIGO, Tureň 538, 90301 Senec, IČO:34555714, DIČ:1020180986 17.09.2012
2952012 ročná kontrola EPS-vozáreň, kostol, kaštieľ v MLD Pribylina 338,40 135/2012 13.09.2012 DELTECH, a.s., Hviezdoslavova 1/140, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO:45981817, DIČ:2023184317 17.09.2012
2962012 odber zemného plynu za obdobie 09/2012 1479,00 587/11 04.09.2012 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26, IČO:35815256, DIČ:202059802 17.09.2012
2972012 syra na akciu 05.09.2012 v NM L.Hrádku 112,66 124/2012 05.09.2012 Poľnohospodárske družstvo Východná, Východná 465, 032 32 Východná, IČO00195812, DIČ:2020428333 17.09.2012
2982012 pohonné hmoty 139,01 498/10 10.09.2012 SLOVNAFT, a.s.,  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO:31322832, IČ DPH:SK2020372640 17.09.2012
2992012 lekárska služba a protipožiarna ochrana pre projekt Kulinársky deň v MLD Pribylina 05.09.2012 152,35 122/2012 12.09.2012 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36376981, DIČ:2020126152 17.09.2012
3002012 nedoplatok za el.energiu MLD Pribylina za obdobie 08/2012 118,50 533/10 12.09.2012 Stredoslovenská energetika, a.s.,     Pri Rajčianke 8591/4B,  01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682 17.09.2012
3012012 osvetlenie expozície paličkovanej čipky v NM Lipt.Hrádok 758,82 127/2012 11.09.2012 BENLEX PLUS s.r.o., Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, IČO:35809884, DIČ:2020214812 17.09.2012
3022012 2 ks skrine posuvné pre NM Lipt.Hrádok 1674,00 136/2012 11.09.2012 Dagmar Krišková-KRIŠKA, Záhradná 172/11, 03105 Liptovský Mikuláš, IČO:34286659, DIČ:1021626958 17.09.2012
3032012 za stravné lístky 2024,40 130/2012 04.09.2012 DOXX – Stravné lístky, s.r.o., Králov 356, 010 01 Žilina, IČO:36391000, DIČ:2020104449 17.09.2012
3042012 za VUC NET DSL za obdovie 09/2012 94,80 330/06 13.09.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského č.48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 18.09.2012
3052012 pravidelné poplatky 187,02 209/02 07.09.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ:2020273893 20.09.2012
3062012 Kopírovací papier + laminovacie fólie 139,69 138/2012 10.09.2012 Lamitec s.r.o., Planárenská 2,   821 09 Bratislava    IČO:35710691, DIČ:2020249638 20.09.2012
3072012 občerstvenie podané 5.9.2012 v MLD v Pribyline 80,00 125/2012 19.09.2012 Tatiana Tkáčová – Reštaurácia  GURMAN, 1.mája 17, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:37375075, DIČ:1021707346 24.09.2012
3082012 oprava obojstr.smerovej tabule „Národopisné múzeum“, „Ovčiarske múzeum“ 16,32 126/2012 14.09.2012 Mgr. Alena Brunčiaková-AKTIVITY, Pod Dielom 87, 03105 Liptovský Mikuláš, IČO:36990108, DIČ:1020080589 24.09.2012
3092012 dodávka magnetiek hradu Likava 93,60 20.09.2012 Miroslav Liška FOX-flor, Štefunkova 16/68, 03601 Martin, IČO:14188490, IČDPH:SK1020489602 24.09.2012
3102012 oprava strešnej konštrukcie a výmena strešnej krytiny na drevených objektoch archeoskanzenu Havránok 2578,80 659/12 14.09.2012 Ladislav Novák, 94341 Nová Vieska 227, IČO:43015077, DIČ:1040095232 24.09.2012
279/2012 DzN 2.splátka 561,85 28.05.2012 Obec Pribylina, 03242 Pribylina, IČO:00315711, DIČ:2020581640 28.09.2012
280/2012 DzN 2.splátka 1131,88 16.04.2012 Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 28.09.2012
3112012 predaj prac.nástroja-zápästky pre projekt „Remeslo má zlaté dno“ 225,00 137/2012 19.09.2012 VYDRA n.o., Hlavná 51, 97652 Čierny Balog, IČO31908497, DIČ:2021739159 28.09.2012
3122012 servis rohoží 20,10 469/10 17.09.2012 Lindstrom s.r.o.,   Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava, IČO:35742364, DIČ:2020219883 28.09.2012
3132012 pohonné hmoty 182,11 498/10 24.09.2012 SLOVNAFT, a.s.,  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO:31322832, IČ DPH:SK2020372640 28.09.2012
3142012 činnosť TPO, BOZP za 9/2012 71,70 338/06 28.09.2012 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36376981, DIČ:2020126152 05.10.2012
3152012 papiernícky sortiment 70,63 619/12 133/2012 28.09.2012 Pavel Zatroch-RENA ul. Juraja Martinku 113, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:34286489, DIČ:1020478030 05.10.2012
3162012 predĺženie registrácie domény 06.10.2012-05.10.2013 17,99 28.09.2012 WebHouse s.r.o.,  Paulínska 20, 917 01 Trnava,         IČO:36743852, DIČ:2022329705 05.10.2012
3172012 rozbor pitnej vody v MLD Pribylina 99,58 116/2012 14.09.2012 LL, s.r.o., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:35735210, IČDPH:SK20213606049 05.10.2012
3182012 koncesionárske poplatky 18,59 05.10.2012 RTVS, s.r.o., Staré Grunty 2, 84104 Bratislava, IČO:36857432 05.10.2012
3192012 ochrana objektu-Kalvárska Ružomberok 47,80 345/06 05.10.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, Kuzmányho 26, 01223 Žilina, IČO:00735841, DIČ:2020957565 05.10.2012
3202012 ochrana objektu-Kalvárska Ružomberok 3,98 345/06 05.10.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, Kuzmányho 26, 01223 Žilina, IČO:00735841, DIČ:2020957565 05.10.2012
3212012 ochrana objektu-Liptovské múzeum v Ružomberku 16,59 345/06 05.10.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, Kuzmányho 26, 01223 Žilina, IČO:00735841, DIČ:2020957565 05.10.2012
3222012 ochrana objektu-Liptovské múzeum v Ružomberku 3,98 345/06 05.10.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, Kuzmányho 26, 01223 Žilina, IČO:00735841, DIČ:2020957565 05.10.2012
3232012 ochrana objektu-ČO v Liptovskom Mikuláši 8,31 345/06 05.10.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, Kuzmányho 26, 01223 Žilina, IČO:00735841, DIČ:2020957565 05.10.2012
3242012 ochrana objektu-ČO v Liptovskom Mikuláši 3,98 345/06 05.10.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, Kuzmányho 26, 01223 Žilina, IČO:00735841, DIČ:2020957565 05.10.2012
3252012 ochrana objektu NM v Liptovskom Hrádku 71,70 325/06 05.10.2012 MK ALARM, s.r.o., Garbiarska 905, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36370606, IČDPH:SK2020125756 05.10.2012
3262012 odstraňovanie revíznych závad v MLD v Pribyline 594,43 91/2012 24.09.2012 ŠTIG s.r.o., Palúčanská 613/65, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:46504702, DIČ:2023421719 05.10.2012
3272012 mobiliár-pracovné stoly 2ks, stolce 8ks pre projekt „Remeslo má zlaté dno“ 478,80 31/2012 05.10.2012 Ľuboš Capko, Liptovská Porúbka 264, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:34714625, DIČ:1075072240 08.10.2012
3282012 nájom a servis toaletnej kabíny v archeoskanzene Havránok 58,80 61/2012 01.10.2012 TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava, IČO:36383074, IČDPH:SK2020097805 08.10.2012
3292012 monitorovanie 111,53 344/06 05.10.2012 JÁGER-ochrana osôb a majetku, s.r.o., Podtatranského 10, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO31622933, DIČ:2020429433 08.10.2012
3302012 materiál 130,21 627/12 05.10.2012 Štefan Ratkoš-UNIMIX,          Vyšné Fabriky 45,                      033 01 Liptovský Hrádok         IČO:30517010, DIČ:1020477568 12.10.2012
3312012 vodné a stočné LMR,Kalvárska, Vlkolínec 362,83 352/07 24.09.2012 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, 03406 Ružomberok, IČO:36672271, IČDPH:SK2022239043 12.10.2012
3322012 záloha za el.energiu MLD v Pribyline 1616,00 606/12 15.10.2012 Stredosloveská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682 15.10.2012
3332012 záloha za el.energiu ČO Liptovský Mikuláš 498,00 603/12 15.10.2012 Stredosloveská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106683 15.10.2012
3342012 záloha za el.energiu Vlkolínec 254,00 601/12 15.10.2012 Stredosloveská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106684 15.10.2012
3352012 záloha za el.energiu LMR a Kalvárska 795,00 604/12 15.10.2012 Stredosloveská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106685 15.10.2012
3362012 záloha za el.energiu NM Liptovský Hrádok 166,00 607/12 15.10.2012 Stredosloveská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106686 15.10.2012
3372012 odber zemného plynu za obdobie 10/2012-NM L.Hrádok a ČO L.Mikuláš 2133,00 587/11 02.10.2012 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26, IČO:35815256, DIČ:202059802 15.10.2012
3382012 za internet v L.Hrádku 11/2012 8,40 320/05 05.10.2012 Fibris, s.r.o., SNP 315, 033 01 Lipt.Hrádok,  IČO: 36420212,  DIČ: 2021841063 15.10.2012
3392012 oprava stien a vymaľovanie v expozícii paličkovanej čipky v NM v Liptovskom Hrádku 193,00 142/2012 19.09.2012 Dušan Jančuška,                       032 42 Pribylina 481, IČO:44032986, DIČ:1021681254 15.10.2012
3402012 upgrade-Kniha jázd 20,17 11.10.2012 MRP-COMPANY, s.r.o., Kpt.Jána Nálepku 607/25, 97646 Valaská, IČO:31582320, DIČ:2020458836 15.10.2012
341/2012 DzN 102,51 15.10.2012 Mesto  Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170,  03301 Liptovský Hrádok,     IČO:00315494 15.10.2012
3412012 webhosting webových stránok 154,47 660/12 09.10.2012 Ing. Daniel Ryšan – DARKOM, Belanská 550/7,  03301 Liptovský Hrádok, IČO:45974373, DIČ:1071806516 16.10.2012
344/2012 preplatok za el.energiu MLD v Pribyline za 09/2012 309,11 479/10 09.10.2012 Stredoslovenská energetika,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682 18.10.2012
3422012 VUC NET DSL za 10/2012 94,80 330/06 17.10.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského č.48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 18.10.2012
3432012 poplatky za mobilné telefóny ORANGE 340,15 15.10.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského č.48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 18.10.2012
3442012 za mobilné telefóny 4,00 15.10.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského č.48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 18.10.2012
3452012 stravné lístky 2820,00 151/2012 01.10.2012 DOXX – Stravné lístky, s.r.o., Králov 356, 010 01 Žilina, IČO:36391000, DIČ:2020104449 19.10.2012
349/2012 poistenie NM Liptovský Hrádok 111,86 05.10.2012 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava 19.10.2012
3462012 tlač 2000 kusov letákov hrad Likava 202,80 24.09.2012 REPROservis Kováč, s.r.o.,    SNP 200, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:36704393, IČDPH:SK2022280128 19.10.2012
3472012 Veterinárne úkony v MLD Pribylina 25,42 153/2012 16.10.2012 MVDr. Tomáš Šafran                  Pod slivkou 512/3,                     031 04 Liptovský Mikuláš         DIČ:1021638002 19.10.2012
3482012 demontáž a montáž 2 ks svietidiel v LMR v stolárskej a údržbárskej dielni 72,98 154/2012 16.10.2012 VNL-elektro s.r.o., D.Královenskej 100, 03495 Likavka, IČO:45394946, DIČ:2022969828 19.10.2012
3492012 pohonné hmoty 159,20 498/10 09.10.2012 SLOVNAFT, a.s.,  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO:31322832, IČ DPH:SK2020372640 19.10.2012
3502012 pravidelné poplatky 187,40 11.10.2012 Slovak Telekom, a.s.,  Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ:2020273893 19.10.2012
3512012 realizácia webových stránok LMR 292,53 643/12 16.10.2012 Ing. Daniel Ryšan – DARKOM, Belanská 550/7,  03301 Liptovský Hrádok, IČO:45974373, DIČ:1071806516 22.10.2012
3522012 oprava strešnej konštrukcie a výmena strešnej krytiny na drevených objektoch archeoskanzenu Havránok 3205,20 659/12 19.10.2012 Ladislav Novák, 94341 Nová Vieska 227, IČO:43015077, DIČ:1040095232 25.10.2012
3532012 servis rohoží 20,40 469/10 15.10.2012 Lindstrom s.r.o.,   Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava, IČO:35742364, DIČ:2020219883 25.10.2012
3542012 dodávka tep.energie LMR 186,00 460/10 11.10.2012 CZT Ružomberok ,s.r.o., Bystrická cesta 1,                             034 01 Ružomberok,               IČO: 36820300, DIČ: 2022426296 25.10.2012
3552012 pracovné odevy a obuv 420,00 145/2012 15.10.2012 KRUPA KAJO, s.r.o., M.R.Štefánika 2267,  02601 Dolný Kubín, IČO:36362981, IČDPH:2022199124 25.10.2012
3562012 práce na elektrifikácii a osvetlení expozície paličkovanej čipky v NM v Liptovskom Hrádku 391,20 158/2012 24.10.2012 ŠTIG s.r.o., Palúčanská 613/65, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:46504702, DIČ:2023421719 25.10.2012
3572012 revízia hasiacich prístrojov a hydrantov vo všetkých objektoch LMR 520,40 143/2012 24.10.2012 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36376981, DIČ:2020126152 25.10.2012
3582012 výroba komponentov na osvetlenie expozície paličkovanej čipky, montáž celej expozície vrátane osvetlenia a dopravy 2940,00 128/2012 19.10.2012 Ing. Jozef BLECHA, Budatínska 41, 85106 Bratislava, IČO:11665114, DIČ:1020211467 25.10.2012
3592012 cateringové služby v MLD v Pribyline dňa 03.10.2012 105,60 152/2012 19.10.2012 LPJ-Gastro, s.r.o., Prekážka 724/5, 03301 Liptovský Hrádok, IČO44127472, DIČ:2022622019 25.10.2012
3602012 refakturované poistné-majetok, zodpovednosť, PZP, KASKO 3871,46 17.10.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského č.48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 25.10.2012
3612012 pohonné hmoty 257,45 698/10 24.10.2012 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava,    IČO:31322832, IČDPH:SK2020372640 31.10.2012
3622012 preloženie domácich telefónnych liniek v Liptovskom múzeu v Ružomberku 45,00 149/2012 17.10.2012 Peter Bátory Liptovská Lúžna 738,     034 72 Liptovská Lúžna          IČO:33018456, DIČ:1020485752 31.10.2012
3632012 revízia el.zariadenia v objektoch MLD v Pribyline 2004,66 144/2012 19.10.2012 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36376981, DIČ:2020126152 31.10.2012
3642012 oprava hospodárskej budovy v Bukovine 2180,00 31.10.2012 Ing. Milan PROFANT, Čierny Váh 1220, 03233 Východná, IČO:40980464, IČDPH:SK1021624890 06.11.2012
3652012 mapový list 2 ks 5,20 163/2012 31.10.2012 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumenského 4, 82745 Bratislava 212, IČO:17316219, DIČ:2020838083 06.11.2012
3662012 koncesionárske poplatky 18,59 06.11.2012 RTVS, s.r.o., Staré Grunty 2, 84104 Bratislava, IČO:36857432 06.11.2012
3672012 ochrana objektu Ružomberok-Kalvárska 47,80 345/06 06.11.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, Kuzmányho 26, 01223 Žilina, IČO:00735841, DIČ:2020957565 06.11.2012
3682012 ochrana objektu Ružomberok-Kalvárska 3,98 345/06 06.11.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, Kuzmányho 26, 01223 Žilina, IČO:00735841, DIČ:2020957565 06.11.2012
3692012 ochrana objektu LMR 16,59 345/06 06.11.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, Kuzmányho 26, 01223 Žilina, IČO:00735841, DIČ:2020957565 06.11.2012
3702012 ochrana objektu LMR 3,98 345/06 06.11.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, Kuzmányho 26, 01223 Žilina, IČO:00735841, DIČ:2020957565 06.11.2012
3712012 ochrana objektu ČO Liptovský Mikuláš 8,31 345/06 06.11.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, Kuzmányho 26, 01223 Žilina, IČO:00735841, DIČ:2020957565 06.11.2012
3722012 ochrana objektu ČO Liptovský Mikuláš 3,98 345/06 06.11.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, Kuzmányho 26, 01223 Žilina, IČO:00735841, DIČ:2020957565 06.11.2012
3732012 ochrana objektu  NM Liptovský Hrádok 71,70 325/06 06.11.2012 MK ALARM, s.r.o., Garbiarska 905, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36370606, IČDPH:SK2020125756 06.11.2012
3742012 zborník SNM-Prírodné vedy 4,60 31.10.2012 Slovenské národné múzeum      Vajanského nábrežie č.2           810 06 Bratislava 16             IČO:00164721, DIČ:2020603068 06.11.2012
3752012 BIO ovos 180,00 161/2012 31.10.2012 Poľnohospodárske družstvo Važec, Urbárska 72, 03261 Važec, IČO00195782, DIČ:2020428322 12.11.2012
3762012 kniha SA 2012/1 25,70 31.10.2012 Archeologický ústav SAV,           Akademická 2, 949 21 Nitra       IČO:00166723, DIČ:2021246656 12.11.2012
3772012 záloha za el.energiu MLD v Pribyline 1825,00 606/12 15.11.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682 15.11.2012
3782012 záloha za el.energiu Vlkolínec+V.Boca 256,00 601/12 15.11.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:202010682 15.11.2012
3792012 záloha za el.energiu ČO Liptovský Mikuláš 498,00 603/12 15.11.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:202010682 15.11.2012
3802012 záloha za el.energiu LMR a Kalvárska 795,00 601/12 15.11.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:202010682 15.11.2012
3812012 záloha za el.energiu NM Liptovský Hrádok 166,00 607/12 15.11.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:202010682 15.11.2012
3822012 kúrenie ČO L.Mikuláš 130,00 664/12 09.11.2012 Dušan Mrázik, Tranovského 3, 031 01 Lipt.Mikuláš,                           IČO: 40978281, DIČ: 1044241892 15.11.2012
3832012 dodávka plynu NM L.Hrádok a ČO L.Mikuláš 2762,00 587/11 09.11.2012 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26, IČO:35815256, DIČ:202059802 15.11.2012
3842012 dodávka keramických suvenírov 28,00 19.11.2012 Peter Lužák, Sládkovičova 17, 90031 Stupava, IČO:17604877, DIČ:1025009557 15.11.2012
3852012 poplatky za mobilné telefóny ORANGE 271,43 15.11.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského č.48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 16.11.2012
3862012 materiál 727,19 624/12 132/2012 05.10.2012 UROB SI SÁM – LH s.r.o,  Hviezdoslavova 162,                   033 01 Lipt.Hrádok,                   IČO: 44222424, DIČ: 2022639102 19.11.2012
3872012 materiál 77,87 624/12 09.11.2012 UROB SI SÁM – LH s.r.o,  Hviezdoslavova 162,                   033 01 Lipt.Hrádok,                   IČO: 44222424, DIČ: 2022639102 19.11.2012
3882012 monitorovanie 111,53 344/06 09.11.2012 JÁGER-ochrana osôb a majetku, s.r.o., Podtatranského 10, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO31622933, DIČ:2020429433 19.11.2012
3892012 prepklad textu do poľského jazyka pre expozíciu paličkovanej čipky v NM v Liptovskom Hrádku 15,00 160/2012 09.11.2012 Mgr. Jolanta Drobčová, Tlmočnícke sužby sprostredkovanie a obchod, Medze 35, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO:33835519, DIČ:1021691484 19.11.2012
3902012 pravidelné poplatky 196,42 36/94 09.11.2012 Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ:2020273893 19.11.2012
3912012 za pohonné hmoty 355,47 498/10 09.11.2012 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava,    IČO:31322832, IČDPH:SK2020372640 19.11.2012
3922012 oprava dosiek EPS a výmena snímačov v MLD v Pribyline 439,41 135/2012 31.10.2012 DELTECH, a.s., Hviezdoslavova 1/140, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO:45981817, DIČ:2023184317 19.11.2012
398/2012 preplatok za el.energiu MLD v Pribyline za 10/2012 554,8 479/10 12.11.2012 Stredoslovesná energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682 21.11.2012
3932012 kontrola hasiacich prístrojov 323,86 143/2012 19.11.2012 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36376981, DIČ:2020126152 22.11.2012
3942012 preklad textu do anglického jazyka pre expozíciu paličkovanej čipky v NM v Lipt.Hrádku 15,00 159/2012 13.11.2012 Mgr. Dana Wolfová JIGSAW, Moyzesova 182, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:40005003, DIČ:1021608533 22.11.2012
3952012 stravné lístky 2520,00 168/2012 05.11.2012 DOXX – Stravné lístky, s.r.o., Králov 356, 010 01 Žilina, IČO:36391000, DIČ:2020104449 22.11.2012
3962012 dodávka tepelnej energie na ÚK a prípravu TÚV pre LMR za 10/2012 2238,06 411/09 09.11.2012 CZT Ružomberok ,s.r.o., Bystrická cesta 1,  03401 Ružomberok,  IČO:36820300, DIČ:2022426296 22.11.2012
3972012 preprava strojov na trase z Texicomu na Kalvársku 30,00 174/2012 12.11.2012 NEMČEK s.r.o., Textilná 23, 03401 Ružomberok, IČO:36380431, DIČ:2020124337 22.11.2012
3982012 činnosť TPO, BOZP za 10/2012 71,70 338/06 06.11.2012 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36376981, DIČ:2020126152 22.11.2012
3992012 prezúvanie automobilov Volskwagen a Ranault na zimné pneumatiky 60,00 162/2012 06.11.2011 Ľuboslav Kristel LUKRI, Partizánska 94, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:17793718, IČDPH:SK1020478184 22.11.2012
4002012 internet L.Hrádok 8,40 320/05 13.11.2012 Fibris, s.r.o., SNP 315, 033 01 Lipt.Hrádok,  IČO: 36420212,  DIČ: 2021841063 22.11.2012
4012012 výmena kompletnej strešnej šindľovej krytiny ma na objekte-správa v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline 8500,00 649/12 19.11.2012 Ing. Milan PROFANT, Čierny Váh 1220, 03233 Východná, IČO:40980464, IČDPH:SK1021624890 27.11.2012
4022012 kožená obuv pre vierozvestcov pre projekt „Posolstvo a odkaz žiakov Cyrila a Metoda a ich pôsobenie v regióne Liptov.“ 18,00 170/2012 22.11.2012 Emília Mudroňová MILKA,      03205 Smrečany,     IČO:44797885 27.11.2012
4032012 dodávka a montáž kamerového systému na objekte Liptovského múzea v Ružomberku 4413,00 665/12 26.11.2012 E2S, s.r.o., Kemanná 600/43, 01324 Strečno,        IČO:45605262, DIČ:2023068223, 27.11.2012
410/2012 reštaurovanie obrazu -portrétu J.B.Illésházyho zo zbierok Liptovského múzea v Ružomberku 1000,00 640/12 27.11.2012 Mária Ďuricová akad.mal., Jungmannova 6, 85101 Bratislava, DIČ:1025143966 27.11.2012
4042012 preplatok za el.energiu Vyšná Boca za obd. 04.10.2011-08.10.2012 3,07 529/10 17.10.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682 27.11.2012
4052012 mapy Liptov 3,98 156/2012 26.11.2012 REPROservis Kováč, s.r.o.,    SNP 200, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:36704393, IČDPH:SK2022280128 27.11.2012
4062012 reštaurovanie nástenných malieb v interiéri Soľného úradu v NM v Lipt.Hrádku pre nadáciu VÚB 6000,00 651/12 27.11.2012 Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 81406 Bratislava, IČO:31755194, DIČ:2021491560 27.11.2012
4072012 VUC NET DSL za 11/2012 94,80 330/06 15.11.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského č.48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 28.11.2012
4082012 servis rohoží 20,40 469/10 19.11.2012 Lindstrom s.r.o.,   Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava, IČO:35742364, DIČ:2020219883 29.11.2012
4092012 návrh a realizácia inštalačných prvkov  pre expozíciu Paličkovaná čipka 1080,00 129/2012 22.11.2012 Ing. arch. Júlia Kunovská 29.11.2012
4102012 hlinený ruženec 10 kusov pre projekt „Posolstvo a odkaz žiakov Cyrila a Metoda a ich pôsobenie v regióne Liptov“ 140,00 171/2012 27.11.2012 Tomáš Greško-výroba keramiky, Demänovská cesta 200/73,   03101 Liptovský Mikuláš, IČO:43535071, DIČ:1075961249 29.11.2012
4112012 pohonné hmoty 190,73 498/10 22.11.2012 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava,    IČO:31322832, IČDPH:SK2020372640 04.12.2012
419/2012 reštaurovanie podlahových hodín 1595,00 647/12 04.12.2012 Tibor Kováč 05.12.2012
4122012 dodávka a montáž šindelovej strešnej krytiny kostola v Ludrovej 17271,00 671/12 28.11.2012 Jaroslav Koniar, Riečky 1029, 02322 Klokočov, IČO:37588036, DIČ:1045091102 05.12.2012
4132012 ochrana majetku LMR 16,59 345/06 05.12.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, Kuzmányho 26, 01223 Žilina, IČO:00735841, DIČ:2020957565 05.12.2012
4142012 ochrana majetku Kalvárska 47,80 345/06 05.12.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, Kuzmányho 26, 01223 Žilina, IČO:00735841, DIČ:2020957565 05.12.2012
4152012 ochrana majetku ČO LM 8,31 345/06 05.12.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, Kuzmányho 26, 01223 Žilina, IČO:00735841, DIČ:2020957565 05.12.2012
4162012 ochrana majetku ČO LM 3,98 345/06 05.12.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, Kuzmányho 26, 01223 Žilina, IČO:00735841, DIČ:2020957565 05.12.2012
4172012 ochrana majetku LMR 3,98 345/06 05.12.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, Kuzmányho 26, 01223 Žilina, IČO:00735841, DIČ:2020957565 05.12.2012
4182012 ochrana majetku Kalvárska 3,98 345/06 05.12.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, Kuzmányho 26, 01223 Žilina, IČO:00735841, DIČ:2020957565 05.12.2012
4192012 koncesionárske poplatky 18,59 05.12.2012 RTVS, s.r.o., Staré Grunty 2, 84104 Bratislava, IČO:36857432 05.12.2012
4202012 ochrana majetku NM L.Hrádok 71,70 325/06 05.12.2012 MK ALARM, s.r.o., Garbiarska 905, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36370606, IČDPH:SK2020125756 05.12.2012
4212012 monitorovanie 111,53 344/06 04.12.2012 JÁGER-ochrana osôb a majetku, s.r.o., Podtatranského 10, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO31622933, DIČ:2020429433 05.12.2012
4222012 replika pece podľa vzoru originálu postavená v prezidentskom paláci 500,00 178/2012 04.12.2012 ATELIER KERAMIK ART s.r.o., Bacúrov 1, 96261 Dobrá Niva, IČO:46535845, DIČ:2023432983 05.12.2012
4232012 stavebno sanačné práce na odstránení havarijného stavu severnej steny kostola z Liptovskej Mary v MLD v Pribyline 3611,92 655/12 28.11.2012 TOKY“S“ Ľudevít Tokarčík, 95803 Malé Kršteňany, IČO:14096358, IČDPH:SK1020435350 05.12.2012
4242012 revízie v LMR a Kalvárskej 1239,17 166/2012 26.11.2012 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36376981, DIČ:2020126152 05.12.2012
4252012 ročná kontrola EPS v L.Hrádku 216,00 167/2012 22.11.2012 DELTECH, a.s., Hviezdoslavova 1/140, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO:45981817, DIČ:2023184317 05.12.2012
4262012 ročná kontrola EPS v LMR 360,00 167/2012 22.11.2012 DELTECH, a.s., Hviezdoslavova 1/140, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO:45981817, DIČ:2023184317 05.12.2012
4272012 činnost TPO, BOZP za 11/2012 71,70 338/06 28.11.2012 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36376981, DIČ:2020126152 13.12.2012
4282012 služby spojené s prevádzkou kotolne ČO v Liptovskom Mikuláši za 12/2012 130,00 664/12 06.12.2012 Dušan Mrázik, Tranovského 3, 031 01 Lipt.Mikuláš,                           IČO: 40978281, DIČ: 1044241892 14.12.2012
4292012 My Liptovské noviny od 1/2013 do 50/2013 25,00 04.12.2012 Petit Press a.s., Lazaretská 12, 814 64 Bratislava, IČO:35790253, DIČ:2020278766 14.12.2012
4302012 časopis TATRY-predplatné na rok 2013 6,60 04.12.2012 Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry, IČO:31966977, DIČ:2021202931, 14.12.2012
4312012 materiál 26,41 624/12 04.12.2012 UROB SI SÁM – LH s.r.o,  Hviezdoslavova 162,                   033 01 Lipt.Hrádok,                   IČO: 44222424, DIČ: 2022639102 14.12.2012
4322012 záloha za el.energiu MLD v Pribyline 1825,00 479/10 14.12.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682 14.12.2012
4332012 záloha za el.energiu Vlkolínec + Vyšná Boca 256,00 476/10 14.12.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682 14.12.2012
4342012 záloha za el.energiu LMR a Kalvárska 795,00 474/10 14.12.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682 14.12.2012
4352012 záloha za el.energiu NM Liptovský Hrádok 166,00 481/10 14.12.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682 14.12.2012
4362012 dodávka plynu NM L.Hrádok a ČO L.Mikuláš 3046,00 433/09 05.12.2012 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26, IČO:35815256, DIČ:202059802 14.12.2012
4372012 pravidelné poplatky 215,86 17.12.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského č.48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 17.12.2012
4382012 servis rohoží 20,40 469/10 06.12.2012 Lindstrom s.r.o.,   Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava, IČO:35742364, DIČ:2020219883 17.12.2012
4392012 vypracovanie projektu na realizáciu stavby hrad Likava 4440,00 661/12 04.12.2012 RNDr. Ján Vlčko, CSc. – G.E.O., Rovniakova 6, 85102 Bratislava, IČO:17371449, DIČ:1025362437 17.12.2012
4402012 obradný stôl pre prjekt „Posolstvo Cyrila a Metoda a ich pôsobenie v regióne Liptov“ 225,00 169/2012 17.12.2012 Emília Mudroňová MILKA,      03205 Smrečany,     IČO:44797885 18.12.2012
4412012 plášť pre vierozvestcov pre projekt „Posolstvo Cyrila a Metoda a ich pôsobenie v regióne Liptov“ 900,00 173/2012 17.12.2012 Michaela Erhardtová,             03215 Partizánska Ľupča 559, IČO:40979598, DIČ:1070994452 18.12.2012
4422012 obradné drevené kríže pre projekt „Posolstvo Cyrila a Metoda a ich pôsobenie v regióne Liptov“ 110,00 172/2012 17.12.2012 Emília Mudroňová MILKA,      03205 Smrečany,     IČO:44797885 18.12.2012
4432012 dodávka tepelnej energie na ÚK a prípravu TÚV pre LMR za 11/2012 3078,28 460/10 06.12.2012 CZT Ružomberok, s.r.o.,  Bystrická cesta 1, 03401 Ružomberok, IČO:36820300, DIČ:2022426296 17.12.2012
442012 preprava vozidlom – fekál v MLD v Pribyline 470,38 180/2012 05.12.2012 Obec Pribylina, 03242 Bribylina, IČO:00315711, DIČ:2020581640 17.12.2012
4452012 materiál 20,54 627/12 05.12.2012 Štefan Ratkoš-UNIMIX,          Vyšné Fabriky 45,                      033 01 Liptovský Hrádok         IČO:30517010, DIČ:1020477568 17.12.2012
4462012 pohonné hmoty 257,34 433/09 10.12.2012 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava,    IČO:31322832, IČDPH:SK2020372640 17.12.2012
4472012 pravidelné poplatky 194,69 36/94 10.12.2012 Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ:2020273893 17.12.2012
4482012 vymaľovanie slávnostnej sály v NM v Liptovskom Hrádku 70,00 186/2012 10.12.2012 Ivana Račková KORA,           03242 Pribylina,        IČO:44610246, DIČ:1047395052 17.12.2012
4492012 Gotické fresky v kostole Všechsvätých v Ludrovej 1,40 667/12 20.12.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského č.48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 05.12.2012
4502012 VUC NET DSL za 12/2012 94,80 18.12.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského č.48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 18.12.2012
4512012 stravné lístky 2100,00 188/2012 04.12.2012 DOXX – Stravné lístky, s.r.o., Králov 356, 010 01 Žilina, IČO:36391000, DIČ:2020104449 18.12.2012
4522012 kož.opasky a kožené závesníky na meče pre projekt „Posolstvo Cyrila a Metoda a ich pôsobenie v regióne Liptov“ 153,90 195/2012 19.12.2012 Emília Mudroňová MILKA,      03205 Smrečany,     IČO:44797885 20.12.2012
461/2012 preplatok za el. energiu MLD v Pribyline za 11/2012 558,72 479/10 11.12.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682, IČDPH:SK2020106682 20.12.2012
4532012 predplatné mesačníka „Verejná správa“ ročník 2013 57,60 10.09.2012 PORADCA s.r.o. Pri celulózka 40, 010 01 Žilina, IČO36371271, DIČ:2020102293 20.12.2012
4542012 predplatné mesačníka „Účtovníctvo ROPO a obcí“  11/2012-10/2013 64,66 17.12.2012 IURA EDITION s.r.o., Oravská 17, 82109 Bratislava,    IČO:31348262, DIČ:2020300964, IČDPH:SK2020300964 20.12.2012
4552012 materiál 454,85 627/12 14.12.2012 Štefan Ratkoš-UNIMIX,          Vyšné Fabriky 45,                      033 01 Liptovský Hrádok         IČO:30517010, DIČ:1020477568 20.12.2012
4562012 internet L.Hrádok 8,40 320/05 17.12.2012 Fibris, s.r.o., SNP 315, 033 01 Lipt.Hrádok,  IČO: 36420212,  DIČ: 2021841063 20.12.2012
4572012 papierové vystrihovačky – „Kaštieť z Parížoviec a Kostol všetkých svätých v Ludrovej“ 18,26 593/11 14.12.2012 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského č.48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 20.12.2012
4582012 oprava kopírky K-1015 v NM v Liptovskom Hrádku 250,54 18.12.2012 PrimaCOp Oravec Marcel, Školská 2, 97646 Valaská, IČO37205129, DIČ:1020569539, IČDPH:SK1020569539 20.12.2012
4592012 aktualizácia stránok Liptovského múzea v Ružomberku 120,00 678/12 17.12.2012 DECUS, s.r.o., Baničova 17, 01015 Žilina, IČO:31604447, DIČ:2020446054, IČDPH:SK2020446054 20.12.2012
4602012 činnosť TPO, BOZP za 12/2012 71,70 338/06 14.12.2012 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36376981, DIČ:2020126152 20.12.2012
4612012 predplatné časopisov na rok 2013 89,60 14.12.2012 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, DIČ: 2021879959 20.12.2012
4622012 preprava z Valasského múzea 5,14 177/2012 14.12.2012 TOPTRANS EU, a.s., Na priehon 50, 94901 Nitra, IČO:36703923, IČDPH:SK2022296199 20.12.2012
4632012 nájomné za garáž-sklad na uskladnenie materiálu za 07/2012-10/2012 104,00 153/12 17.12.2012 Spoločnosť priateľov MLD, Partizánska 153,                        033 01 Liptovský Hrádok, IČO:36140643, DIČ:2021402108 20.12.2012
4642012 nájomné za garáž-sklad na uskladnenie mobiliáru za 06/2012-10/2012 130,00 149/12 17.12.2012 Spoločnosť priateľov MLD, Partizánska 153,                        033 01 Liptovský Hrádok, IČO:36140643, DIČ:2021402108 20.12.2012
4652012 oprava automobilu Volkswagen ŠPZ RK 669 AY 398,75 194/2012 20.12.2012 Verejnoptospešné služby Východná, 03232 Východná, IČO35992581 21.12.2012
4662012 elektromateriál 132,98 629/12 28.12.2012 Vladimír Bella, BELLA ELEKTRO – ZDRUŽENIE, Borbisova 2,    03101 Liptovský Mikuláš, IČO:17874769, DIČ:1020481583 28.12.2012
4672012 pracovné kalendáre stolové 40 kusov 68,64 185/2012 20.12.2012 RV PRINT, s.r.o., Uhorská Ves 84, 032 03 Liptovský Ján, IČO:44615795, IČDPH:SK202022761301 28.12.2012
4682012 pohonné hmoty 204,57 498/10 21.12.2012 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava,    IČO:31322832, IČDPH:SK2020372640 28.12.2012
4692012 papiernícky sortiment 52,40 619/12 179/2012 02.01.2013 Pavel Zatroch-RENA          ul.Juraja Martinku 113                033 01 Liptovský Hrádok             IČO:34286489, DIČ:1020478030 31.12.2012
4702012 papiernícky sortiment 68,81 619/12 197/2012 02.01.2013 Pavel Zatroch-RENA,                   ul.Juraja Martinku 113,           03301 Liptovský Hrádok, IČO:34286489, DIČ:1020478030 31.12.2012
4712012 činnosť PZS za 12/2012 44,71 338/06 02.01.2013 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36376981, DIČ:2020126152 31.12.2012
4722012 vystúpenie v MLD v Pribyline 29.12.2012 100,00 193/2012 03.01.2013 Folklórne združenie Štrbianček, o.z., P.Z.Vrbického 168/3,     05938 Štrba, IČO:37874918, DIČ:2021688867 31.12.2012
4732012 materiál 39,70 624/12 03.01.2013 UROB SI SÁM – LH s.r.o,  Hviezdoslavova 162,                   033 01 Lipt.Hrádok,                   IČO: 44222424, DIČ: 2022639102 31.12.2012
4742013 monitorovanie 111,53 344/06 03.01.2013 JÁGER – ochrana osôb a majetku, s.r.o., Podtatranského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:31622933, DIČ:2020429433 31.12.2012
4752012 strážna služba v MLD v Pribyline od 02.122012 do 02.01.2013 1607,04 189/2012 04.01.2013 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 05801 Poprad, IČO:36462764, IČDPH:SK2020018396 31.12.2012
4762012 za vodné, stočné a zrážky – LMR, Kalvárska, Vlkolínec 406,25 352/07 04.01.2013 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, 03406 Ružomberok, IČO:36672271, IČDPH:SK2022239043 31.12.2012
4772012 kúrenie ČO L.Mikuláš 130,00 664/12 07.01.2013 Dušan Mrázik, Tranovského 3, 031 01 Lipt.Mikuláš,                           IČO: 40978281, DIČ: 1044241892 31.12.2012
4782012 servis rohoží 5,59 469/10 08.01.2013 Lindstrom s.r.o.,   Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava, IČO:35742364, DIČ:2020219883 31.12.2012
4792012 periodická zdravotná prehliadka 20,00 338/06 08.01.2013 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36376981, DIČ:2020126152 31.12.2012
4802012 pravidelné poplatky 191,48 10.01.2013 Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 82513 Bratislava, ICO:35763469, DIČ:2020273893 31.12.2012
4812012 pohonné hmoty 128,62 498/10 10.01.2013 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava,    IČO:31322832, IČDPH:SK2020372640 31.12.2012
4822012 dodávka tepelnej energie na ÚK a práprava TÚV za 12/2012 4767,11 460/10 10.01.2013 CZT Ružomberok, s.r.o.,  Bystrická cesta 1, 03401 Ružomberok, IČO:36820300, DIČ:2022426296 31.12.2012
4832012 nedoplatok Bukovina za obdobie 05.07.2012-31.12.2012 6,99 475/10 10.01.2013 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682 31.12.2012
4842012 nedoplatok Vyšná Boca za obdobie 09.10.2013 – 31.12.2012 1,33 478/10 10.01.2013 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682 31.12.2012
4852012 vodné a stočné  ČO L.Mikuláš za 17.6.2012-20.12.2012 662,35 303/05 11.01.2013 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO:36672441, DIČ:2022236557 31.12.2012
4862012 vodné a stočné NM L.Hrádok za 20.6.2012-20.12.2012 119,64 303,05 11.01.2013 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO:36672441, DIČ:2022236557 31.12.2012
4872012 lek.prehliadky-vyšetrenie krv 15,00 338/06 11.01.2013 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36376981, DIČ:2020126152 31.12.2012
4882012 preprava autobusom 29.12.2012 na trase Štrba-Pribylina 150,00 192/2012 11.01.2013 EUROTOU-BUS s.r.o., Kružná 18, 05801 Poprad, IČO:45614041, DIČ:2023061106 31.12.2012
4892012 odvoz odpadu za II.polrok 2012 164,56 251/04 11.01.2013 Obec Pribylina, 03242 Pribylina č.384, IČO:00315711 31.12.2012
4902012 nedoplatok NM L.Hrádok za obdobie 01.01.2012-31.12.2012 333,62 607/12 14.01.2013 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682 31.12.2012
4912012 hovorné za 12/2012 20,01 15.01.2013 Žilinský samosprávny kraj, ul.Komenského č.48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 31.12.2012
4922012 kominárske práce -ČO L.M.,NM L.Hrádok 218,88 198/2012 04.01.2013 Kominárstvo Ružomberok s.r.o., Na Kopanici 1435/37, 026 01 Dolný Kubín, IČO:36416762, DIČ:2021785128 31.12.2012
4932012 finančný spravodajca za rok 2012 – doplatok 11,30 15.01.2013 PORADCA s.r.o. Pri celulózka 40, 010 01 Žilina, IČO36371271, DIČ:2020102293 31.12.2012

1.1.-2012-Z_SSE_Zilina_Dohoda_o_platbach_600-12.pdf

1.1.-2012-Z_SSE_Zilina_Dohoda_o_platbach_601-12.pdf

1.1.-2012-Z_SSE_Zilina_Dohoda_o_platbach_602-12.pdf

1.1.-2012-Z_SSE_Zilina_Dohoda_o_platbach_603-12.pdf

1.1.-2012-Z_SSE_Zilina_Dohoda_o_platbach_604-12.pdf

1.1.-2012-Z_SSE_Zilina_Dohoda_o_platbach_605-12.pdf

1.1.-2012-Z_SSE_Zilina_Dohoda_o_platbach_606-12.pdf