Zamer na priamy nájom Liptovské múzeum – na úradnú tabuľu ŽSK