Nová strešná krytina na Kalvárskej č. 8 v Ružomberku