Nové ihrisko v múzeu v prírode už čoskoro !

Pracovníci Liptovského múzea v Ružomberku, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, finišujú s prípravou detskej oddychovej zóny v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline.

Pracovníci Liptovského múzea v Ružomberku a učitelia na Škole úžitkového výtvarníctva v Ružomberku dokončujú rezbárske práce, ktoré sú súčasťou detského ihriska (oddychovej zóny), ktoré sa realizuje v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline v rámci projektu “Múzeum deťom – starodávne detské hry v múzeu v prírode”. Projekt bol podporený nadáciou Orange – Šanca pre Váš región 2012 .

Ihrisko z kvalitného lipového dreva s nádychom vtipu a ľudových tradícii – tak plastiky valachov a plastiky medveďa, vlka, barana a ovce charakterizoval jeden z tvorcov ihriska – reštaurátor Tibor Kováč.Deti sa dokonca budú môcť šmýkať na drevenom žľabe.

Slávnostné odovzdanie tohto nezvyčajného detského ihriska – oddychovej zóny – pripravujeme dňa 16.9.2012 o 14.00. Deti sa budú môcť zahrať rôzne hry a zasúťažiť si.